HØR: Christian 10.s nytårstale 1. januar 1941

Lydklip

Kildeintroduktion:

I denne optagelse høres Christian 10. (født 1870, regent 1912-1947) give den første nytårstale. Talen blev transmitteret i radioen 1. januar 1941 kl. 19.15. Det udviklede sig efterfølgende til en fast tradition, at den siddende regent holdt tale om det forgangne år. Frem til 1958 blev talen transmitteret 1. januar, men fra 1959 transmitteredes talen direkte nytårsaften.

Denne nytårstale bærer præg af udbruddet af 2. verdenskrig og Danmarks besættelse af tyske tropper. Christian 10. sender sine tanker til de, som har mistet deres kære, og de som har ofret deres liv i fædrelandets tjeneste. Han takker alle, som har vist ham tillid og sender sine tanker til Grønland og Færøerne, som nu er afskåret fra Danmark pga. krigen. Han giver udtryk for, at det kun ved fælles hjælp er muligt at komme igennem de svære tider og opfordrer senere i talen til, at alle optræder korrekt under de forhold landet befinder sig i. Sidstnævnte kan tolkes som en opfordring til befolkningen om at bakke op omkring samarbejdspolitikken.

    

Transskription af Christian 10.s tale:

Det år, som er udløbet, er et år, der aldrig vil glemmes.

I denne stund går mine tanker til dem, som i det forløbne år har mistet deres kære, som satte deres liv til i fædrelandets tjeneste, det være sig til lands som til vands.

I dyb ærbødighed ærer jeg deres minde, og den indsats, disse mænd har gjort, vil til fjerne tider minde om, at de ofrede deres liv som fædrelandets værdige sønner.

Tiderne er alvorlige og tunge, og kun ved fælles hjælp, ved ubetinget samdrægtighed vil det lykkes os at komme igennem trængslerne.

For den kærlighed, der er strømmet dronningen og mig i møde i det forløbne år, og ikke mindst for al den hyldest, som blev mig til del hin septemberdag, takker jeg alle af hele mit hjerte.

Den tillid, der vises mig, giver mig kraft og styrke til at virke videre til landets vel.

Mine tanker går også til Island, Færøerne og Grønland, med hvem vi nu er uden forbindelse, og jeg takker også dem for deres trofasthed imod mig i det forløbne år.

Fremtiden kender ingen af os, men vi have lov til at tro og håbe på lysere tider for os alle.

Jeg er overbevist om, at alle forstår øjeblikkets alvor, og det gælder nu mere end nogen sinde, at alle optræde fuldt ud korrekt under de forhold, hvorunder vi befinder os, og idet jeg ønsker alle et godt Nytår, beder jeg gud velsigne Danmark, Island, Færøerne og Grønland.


Christian 10. i 1946
Christian 10. i 1946. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket