HØR: Christian 10.s nytårstale 1. januar 1943

Lydklip

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres Christian 10.s (født 1870, regent 1912-1947) nytårstale 1. januar 1943. Den første kongelige nytårstale blev holdt 1. januar 1941 og udviklede sig til en årlig tilbagevendende begivenhed. Frem til 1958 blev talen transmitteret 1. januar, men fra 1959 transmitteredes talen direkte nytårsaften. Denne tale finder sted efter kongens styrt fra sin hest den 19. oktober 1942, og en del af talen benyttes til at takke for den omsorg, der er vist ham.

    

Transskription af Christian 10.s tale:

Atter er der hengået et alvorligt år for vort land.

Jeg deler vort fælles ønske om, at 1943 må bringe lysere tider for os alle.

Jeg føler deltagelse for dem, der har mistet slægtninge under alvorlige begivenheder til lands og vands, og jeg udtaler en dybfølt tak til alle, der med blomster, breve og gaver glædede mig under min sygdom, ligesom jeg også retter en tak til læger og sygeplejersker, som i opofrelse plejede mig under mit sygeleje.

Og jeg håber at det ikke vil vare så længe, før jeg har overvundet følgerne af mit uheld og igen kan genoptage mit vanlige liv.

Jeg ønsker velsignelse for alle hjem og sender alle landsmænd min hjerteligste hilsen.


Christian 10. i 1946

Christian 10. i 1946. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket 

Lydklip

Forfatter(e)
Christian 10
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd, Tale
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
8. august 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk