Hans den Yngre, 1545-1622

Artikler

Hans den Yngre var Hertug af Slesvig og Holsten og levede fra 1545 til 1622. Han var yngste søn af Christian 3. (født1503, regent 1534-1559) og dronning Dorothea. Han blev kendt som Hans den Yngre for at skelne ham fra farbroderen, Hans den Ældre i Haderslev. I 1564 fik han overladt Sønderborg og Nordborg amter i Slesvig og Plön amt og Ahrensbök kloster i Holsten som fædrene arv. I 1582 fik han desuden bl.a. Ryd Kloster ved Flensborg og Reinfeld Kloster i Holsten som kompensation for sin arv efter Hans den Ældre.

I 1564 nægtede de slesvig-holstenske stænder at hylde Hans den Yngre som regerende hertug på linje med kongen og hertugerne af Gottorp og Haderslev. Hans den Yngre fik dermed ikke andel i den såkaldte fællesregering, der bl.a. tog sig af større spørgsmål som krig, fred og udenrigspolitik. Han blev derved kun en afdelt herre, som det hed i samtiden, eller en afdelt hertug.

Hans den Yngre gjorde sig mest bemærket som godsejer. Han udkøbte adelen af Als og Ærø og gjorde sine områder til et storgods præget af en række store hovedgårde, som bønderne i de omgivende landsbyer gjorde hoveri til. Han byggede en række slotte, bl.a. Glücksborg, og fire kirker.

I to ægteskaber fik Hans den Yngre hele 23 børn. Ved hans død blev hans områder blev delt i fem små hertugdømmer: Sønderborg, Nordborg, Ærø, Glücksborg og Plön. Fra sidelinjer fra hertugerne af Sønderborg nedstammer den nuværende danske kongeslægt, den nuværende hertugslægt Glücksborg og hertugerne af Augustenborg.

Hertug Hans den yngre
Hertug Hans den Yngre (1545-1622). Foto: Wikimedia Commons