Forord til "Det Arabiske Initiativ", januar 2005

Kilder

Kildeintroduktion:

”Det Arabiske Initiativ” blev lanceret af den daværende VK-regerings udenrigsministerium i 2003, som en udenrigspolitisk indsats rettet mod landene i den arabiske verden. Initiativet havde to formål: 1) at skabe grundlag for styrket dialog, forståelse og samarbejde mellem Danmark og den arabiske verden, og 2) at støtte eksisterende lokale reformprocesser i Mellemøsten og Nordafrika.

I forordet præsenterer udenrigsminister Per Stig Møller (C) og integrationsminister Bertel Haarder (V) regeringens tiltag, men samtidigt illustreres tidens frygt for terror, ekstremisme og det civilisationssammenstød, som bygger på en teori fremsat af den amerikanske politolog S. P. Huntington.

Forord

Vi kan alle huske helt præcist, hvor vi befandt os, da vi 11. september 2001 fik nyheden om terrorangrebet mod World Trade Center i New York og mod Pentagon i Washington. Kun de færreste af os havde haft fantasi til at forestille os karakteren af det blinde had mod vesten, og mod USA i særdeleshed, der lå bag denne terror.

Tiden efter 11. september 2001 har – ud over en resolut og verdensomspændende indsats mod terrorisme – givet anledning til eftertanke både i den arabiske verden og i vesten. Ekstremisme og terrorisme har vi kendt i århundreder. Det nye er, at der synes at være tale om et forsøg på at mobilisere muslimer over hele verden til krig mod den vestlige civilisation. 11. september skulle være startdatoen for et globalt sammenstød mellem civilisationer, men det må ikke lykkes.

Vesten og den arabiske verden må ikke lade terroristerne skrive vores historie. Den skal skrives af det flertal, som ser fællesgods frem for forskelle – og muligheder frem for konflikter. Blandt fællesgodset er befolkningernes ønske om at leve i fred, velstand og frihed. Blandt mulighederne er at indgå i et partnerskab mellem vesten og den arabiske verden om at opfylde dette ønske. Et partnerskab for reform og fremskridt med den muslimske verden til fordel for os alle.

Det er i essensen, hvad regeringens Arabiske Initiativ handler om.

Udenrigsministeriet, januar 2005

Per Stig Møller [1]
Udenrigsminister

Bertel Haarder [2]
Integrations- og udviklingsminister


Ordforklaringer m.m.

[1] Per Stig Møller (1900-1980): medlem af folketinget for Det Konservative Folkeparti 1984-2015. Minister af flere omgange herunder udenrigsminister i perioden 2001-2010.

[2] Bertel Haarder (1942-): folketingsmedlem for Venstre i perioden 1975-1999 og 2005- . Minister af flere omgange herunder integrations- og udviklingsminister i perioden 2004-2005.

Per Stig Møller Bertel Haarder

Den daværende udenrigsminister Per Stig Møller (til venstre) og daværende integrations- og udviklingsminister Bertel Haarder (til højre). Fotos: Wikimedia Commons