"Fingrene af fadet", tillæg i Fagbladet, 22. april 1989

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne kilde udtrykker fagforeningen SiD (Specialarbejderforbundet i Danmark) i sit medlemsblad Fagbladet sin holdning til pensionsordninger i Danmark. I årene 1989-91 oprettedes for næsten alle danske lønmodtagere en arbejdsmarkedspension, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere begge indbetalte til en pensionsordning til at supplere folkepensionen. SiD's holdning var, at de hensatte midler ikke skulle forvaltes af private banker, men at der i stedet burde laves kollektive pensionskasser, som lønmodtagerne selv havde indflydelse på for gennem pensionskassernes investeringer at opnå medindflydelse i erhvervslivet.

SiD organiserede specialarbejdere, ufaglærte arbejdere samt på enkelte områder faglærte arbejdere. Fagforeningen blev oprettet i 1897 og blev i 2005 sammenlagt med Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark til 3F, Fagligt Fælles Forbund.

Fingrene af fadet

Storkapitalen skal ikke forvalte vore penge. SiD stiller krav om en solidarisk, kollektiv pensionsordning.

AF LENNART WEBER[1]

De private banker og forsikringsselskaber skal ikke styre lønmodtagernes pensionsopsparing. Det kan vi nemlig selv. SiD ønsker en solidarisk og kollektiv løsning, hvor medlemmerne selv har indflydelse på pengene med det sigte, at pengene skal bruges til at skaffe lønmodtagerne medindflydelse i de enkelte virksomheder.

Det er hovedbudskabet i SiD's krav til fremtidens pensionsmodel.

Der er behov for nytænkning på dette område, hvis man skal tage højde for nogle af de fremtidige udfordringer, en pensionsreform står overfor.

Der bliver stadig flere pensionister, og i fremtiden vil de stille krav om en levestandard, der er bedre end den, samfundet i dag tilbyder vore pensionister.

Samtidig må man erkende, at det bliver svært at løse disse problemer ved at forhøje folkepensionen gennem et forøget skattetryk.

En pensionsreform må derfor indeholde en form for selvpensionering. Her står valget mellem private, individuelle og kapitalistiske modeller, som det borgerlige Danmark vil foretrække, eller en solidarisk kollektiv løsning, der bygger på arbejderbevægelsens krav.

Kollektive ordninger

I SiD hersker der ikke tvivl. SiD ønsker den solidariske og kollektive løsning. Det må være lønmodtagernes egne pensionskasser, der er opbygget efter gode demokratiske medlemsprincipper, der forvalter lønmodtagernes pensionsopsparing. Styringen skal ikke overlades til den private storkapital, der blot vil cementere de nuværende magtforhold. Lønmodtagerne må selv forvalte deres formuer og dermed skaffe sig medindflydelse. Det vil være et godt skridt i retning af demokratisering dels af ejendomsretten og dels af retten til at lede og fordele arbejdet.

SiD's pensionskasse

SiD er i fuld gang med at forberede etableringen af en kollektiv pensionsordning for forbundets offentligt ansatte medlemmer.

Det er planen at der skal etableres en selvstændig pensionskasse, hvor SiD's offentligt ansatte medlemmer kan bevare indflydelsen på deres egne penge.

Der er tegn på, at vi også på de private områder i de kommende år vil komme igennem med pensionsaftaler, hvor det vil være helt naturligt at der etableres tilsvarende kollektive pensionskasser.

På den baggrund bør der snarest indledes forberedende tekniske drøftelser med arbejdsgiverne med henblik på overenskomstforhandlingerne i 1991.

Det er vigtigt at få afdækket en række problemer og sikre en god forberedelse af de nye pensionsordninger.


Ordforklaringer m.m.

[1] Lennart Weber (f. 1946): journalist og forfatter. Journalist på SiD's medlemsblad Fagbladet 1987-1995.

Om kilden

Dateret
22.04.1989
Oprindelse
Fagbladet, nr. 15., 22.april 1989. Gengivet med tilladelse fra Fagbladet 3F.
Kildetype
Artikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
17. januar 2019
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
22.04.1989
Oprindelse
Fagbladet, nr. 15., 22.april 1989. Gengivet med tilladelse fra Fagbladet 3F.
Kildetype
Artikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
17. januar 2019
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk