Den danske regerings svar på det tyske memorandum 9. april 1940

Kilder

Kildeintroduktion:

Om morgenen den 9. april 1940, samtidig med at den tyske besættelse af Danmark skred frem, modtog den danske regering et memorandum fra den tyske rigsregering via den tyske gesandt Cecil von Renthe-Fink (1885-1964). Heri fremlagde rigsregeringen sine bevæggrunde for invasionen af Danmark og opfordrede til samarbejde og besindelse. Samtidigt erklærede rigsregeringen, at besættelsen på ingen måde var fjendtlig, og at den ikke havde til formål at krænke den danske politiske uafhængighed eller territoriale integritet, heller ikke i fremtiden.

I dette korte svar, underskrevet af den danske udenrigsminister P. Munch (R), tog den danske regering modvilligt besættelsen til efterretning og forsøgte samtidigt at holde den tyske rigsregering fast på løfterne om en fredeligt sindet invasion og om bevarelse af den danske politiske uafhængighed og territoriale integritet. Munch lagde med denne svarnote grundstenen til den specielle konstruktion, samarbejdspolitikken, som kom til at præge den tyske besættelse af Danmark. Formelt anså Tyskland ikke Danmark som et land man var i krig med, og derfor fik Danmark lov at bibeholde sin suverænitet og dermed også regeringsmagten. Denne havde tyskerne således overtaget ved besættelsen af andre europæiske lande.

Udenrigsministeriet                                                                    København, den 9. April 1940.

 

Herr Gesandt.

Den kgl. danske Regering har gjort sig bekendt med Indholdet af de Dokumenter, De overrakte mig i Morges.

Den har bemærket sig, at tyske Troppers Betrædelse af dansk Jord ikke er sket i fjendtligt Sindelag, samt at den tyske Rigsregering ikke gennem sine Forholdsregler har den Hensigt, nu eller i Fremtiden, at antaste Kongeriget Danmarks territoriale Integritet eller politiske Uaf­hængighed.

Efter Modtagelsen af denne Meddelelse har den danske Regering i den givne Situation besluttet sig til at regulere Forholdene her i Landet under Hensyntagen til den skete Besættelse. Den fremsætter dog sin alvorligste Protest mod denne Krænkelse af Danmarks Neutralitet.

Modtag, Herr Gesandt, Forsikringen om min udmærkede Højagtelse.

Til Hr. von Renthe-Fink

Tysk Gesandt,

København.

P. Munch.

Om kilden

Dateret
09.04.1940
Oprindelse
Alkil, Niels(red.): Besættelsestidens Fakta. Dokumentarisk Haandbog med Henblik paa Lovene af 1945 om landsskadelig Virksomhed m.v., bd. 2 (1946) s. 818.
Kildetype
Erklæring
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
24. februar 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
09.04.1940
Oprindelse
Alkil, Niels(red.): Besættelsestidens Fakta. Dokumentarisk Haandbog med Henblik paa Lovene af 1945 om landsskadelig Virksomhed m.v., bd. 2 (1946) s. 818.
Kildetype
Erklæring
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
24. februar 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk