Dannebrog - myten om himmelfaldet i 1219

Film

I denne film fortæller Torben Kjersgaard Nielsen, ph.d. og lektor i historie ved Aalborg Universitet, om folkeliggørelsen af både Dannebrog og myten om flagets himmelfald.

Under enevælden var Dannebrog et eksklusivt statsligt og kongeligt symbol. Fra begyndelsen af 1800-tallet begyndte flaget imidlertid også at vise hen til det historiske fædreland, og under Treårskrigen (1848-1851) blev Dannebrog såvel som Dannebrogsmyten for alvor folkelige og nationale symboler. I den populære vise 'Dengang jeg drog afsted' fra 1848 hedder det således: "Om Dannebrog jeg ved, det faldt fra himlen ned". I 1900-tallet er Dannebrog blevet et særdeles alsidigt og meget udbredt symbol, hvis betydning skifter, alt efter hvilken sammenhæng det indgår i. Dannebrog og Dannebrogsmyten er således blevet anvendt i alt fra besættelsestidens propaganda for og imod nazismen til butikkers 'fødselsdagsfejringer' i vor egen samtid.

Filmen er udarbejdet i et samarbejde mellem HistorieLab og danmarkshistorien.dk og er en del af Aarhus Universitetsforlags udgivelse af 100 danmarkshistorier, der er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Klik på 'CC' og vælg 'dansk', hvis du vil se filmen med undertekster.  

Se flere film i vores filmarkiv.  

Om filmen

Forfatter(e)
Torben Kjersgaard Nielsen
Tidsafgrænsning
1800 -
Medietype
Film
Sidst redigeret
18. december 2018
Sprog
Dansk
Litteratur

Nielsen, Torben Kjersgaard: Dannebrog, 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2018).

Udgiver
danmarkshistorien.dk