Adam af Bremen, ca. 1040-1081

Artikler

Adam af Bremen (ca. 1040 - ca. 1081) var kannik ved domkirken i Bremen og desuden forfatter af en stor krønike om ærkebispesædet i Hamborg-Bremen. Krøniken er en af hovedkilderne til vores viden om Danmarks historie i vikingetid og tidlig middelalder.

Om Adams person ved man kun lidt. Han blev født omkring 1040 i det sydlige Tyskland, og det antages, at han fik sin uddannelse ved domskolen i Bamberg. Omkring 1066/67 flyttede han til Bremen, hvor han blev udnævnt til leder af domkirkens skole. Her påbegyndte han omkring 1072 udarbejdelsen af sin 'Historia Hammaburgensis Ecclesiae' ('Den hamborgske kirkes historie'). Værket, som Adam tilegnede ærkebisp Liemar af Hamborg-Bremen, nåede han at afslutte før sin død 12. oktober ca. 1081.

Om artiklen

Forfatter(e)
Stefan Pajung
Tidsafgrænsning
1040 -1081
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
15. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Adam af Bremens krønike, oversat og kommenteret af Allan A. Lund (2000).

Udgiver
danmarkshistorien.dk