Oversigt over kursets film

Her finder du en samlet oversigt over kursets film til de enkelte lektioner.

I filmene fortæller historikere fra Aarhus Universitet på 8-10 min. om en række væsentlige udviklinger og centrale begivenheder i Danmarks historie. Hver lektion (på nær lektionen om vikingetiden) har en indledende film samt en film om staten og den politiske udvikling i den enkelte periode. Dertil kommer en række øvrige film om andre centrale emner. 

Alle film har danske undertekster, som kan hentes frem ved at klikke på 'CC' og vælge 'dansk'.   

God fornøjelse! 


Film på tværs af kronologien i lektionerne

En ny danmarkshistorie

Sønderjyllands historie efter 1200

Urbanisering og byudvikling i Danmark

Danmarkshistorier gennem tiden


Lektion 1: Vikingetiden, 790-1050

Introduktion


Lektion 2: Højmiddelalderen, 1050-1340

Introduktion

Hvem byggede kirkerne?

Stat, rige og kongemagt

Fra vikingeborg til middelalderborg


Lektion 3: Senmiddelalderen, 1340-1523

Introduktion

Adelsfejder

Danmarks rige og Kalmarunionen

Den sorte død


Lektion 4: Reformation og magtstat, 1523-1660

Introduktion

Adelen og standssamfund

Statskirke og magtstat

Reformationens virkninger


Lektion 5: Enevælde, 1660-1814

Introduktion

Skolebørn, syge og fattige

Den enevældige stat

Den blomstrende hovedstad


Lektion 6: Fra enevældig helstat til nationalstat, 1814-1914

Introduktion

Neutralitetspolitik i Tysklands skygge

Stat og samfund

Forfatningskamp og massepolitik


Lektion 7: Verdenskrigsepoken, 1914-1945

Introduktion

Besættelsen den 9. april 1940

Stat og klasser

Den kvindelige Louis Armstrong


Lektion 8: Efterkrigstiden, 1945-1973

Introduktion

Indvandring af arbejdskraft i efterkrigstiden

Velfærdsstaten

Kvindeliv og kønsroller, 1945-1973


Lektion 9: Globale tider, efter 1973

Introduktion

Den kolde krig i Danmark

Staten og suveræniteten

Digitaliseringen af Danmark