Karl Nellemann Lorentzen

Cand.mag. i historie og religionsvidenskab

Interesseområder: Dansk høj- og sendmiddelalder

Forfatter til specialet med titlen: "Erik Menveds råder og rigsembedsmænd"