Særtema: Jugoslaviens sammenbrud 1991-1999

Temaer

Jugoslaviens sammenbrud 1991-1999 er et særtema på danmarkshistorien.dk. Teksterne er forfattet af Christian Axboe Nielsen, der er lektor, ph.d. ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet og er en af landets førende Balkaneksperter. Udgivelsen af materialet skete i 2015 i samarbejde med Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og med støtte fra Undervisningsministeriet.  

Særtemaet består af en artikel, to film og et mini-leksikon. Artiklen om Jugoslaviens sammenbrud 1991-1999 indeholder seks afsnit. De udgør en samlet fremstilling af baggrunden for og forløbet omkring begivenhederne, der førte til krigene på Balkan i 1990'erne, samt krigenes afslutning og forsøgene på at skabe fred, forsoning og retfærdighed. 

I de to film fortæller Christian Axboe Nielsen om henholdsvis Jugoslaviens historie, indtil staten begyndte at bryde sammen i 1991, og om baggrunden for krigene i 1990'erne, der førte til Jugoslaviens endelige sammenbrud.

I mini-leksikonet finder du en række korte biografier om centrale personer og beskrivelser af relevante geografiske områder på Balkan.  

Efter udbruddet af krigen i Ukraine i februar 2022 er temaet udbygget med endnu en artikel, hvor Christian Axboe Nielsen ser på ligheder og forskelle i krigene i det tidligere Jugoslavien i 1990'erne og krigen i Ukraine i 2022. 

 De ny lande, der opstod som følge af krigene i Jugoslavien 1991-1999
De ny lande, der opstod som følge af krigene i Jugoslavien 1991-1999.

Om temaet

Forfatter(e)
Christian Axboe Nielsen
Tidsafgrænsning
1991 -1999
Sidst redigeret
20. august 2015
Sprog
Dansk
Litteratur

Nielsen, Christian Axboe: Vi troede ikke, det kunne ske her. Jugoslaviens sammenbrud 1991-1999 (2018).

Udgiver
danmarkshistorien.dk