Christian Axboe Nielsen

Forskningsområder: Europæisk integration, Kulturhistorie, Politisk historie, Østeuropæiske og østasiatiske sprog (russisk, kinesisk, japansk m.m.): Serbokroatisk, Folkeret,  Internationale organisationer.

Lektor, ph.d.
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Læs mere om Christian Axboe Nielsen