Oversigt over et herskabskøkken i skifteprotokol fra Horsens, 1795

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne kilde kan du læse et uddrag af skifteprotokollen i forbindelse med dødsboet efter Bodil Hofgaard, etatsrådinde Lichtenberg (1711-1795). Optegnelsen giver et unikt indblik i, hvad der på det tidspunkt var i et veludstyret køkken, både af særlige og kostbare ting som kaffe- og teudstyr og af jævne hverdagsting som hakkebræt og beskadigede lysesakse. To kategorier mangler dog i uddraget: lertøj og de meget kostbare genstande. Lertøj var meget udbredt i form af skåle, fade, jydepotter etc., men det gik ofte i stykker og blev anset for at være af så ringe værdi, at der ikke blev brugt tid og kræfter på at registrere det i skiftet. Endvidere var det fine porcelæn og sølvtøj statussymboler og så værdifuldt, at det meste af det var placeret i hjemmets stuer og dermed indgik i disse rums opgørelser i skiftet.
Skifteprotokollen fylder 148 tætskrevne sider og er i dag i Rigsarkivet. Den blev udfærdiget af skiftemænd, der over flere dage fra februar til april 1795 gennemgik alle husets rum, skrev inventaret ned og værdisatte det til brug for boopgørelsen. Man var meget omhyggelig med at få alt nedskrevet, og repræsentanter for arvingerne var også til stede under registreringen. 

Bodil Hofgaard var datter af Horsens’ borgmester og blev i 1728 gift med Gehrdt Hansen Lichtenberg (1697-1764), der drev handel på Norge, var fabrikant, pengeudlåner og ejer af 11 herregårde i Midtjylland. Ægteparret boede i et købstadspalæ i Horsens og var dengang byens mest velhavende, og efter at familien blev adlet i 1739, lod ægteparret palæet udstyre med den pragt, man kunne forvente af en adelig familie. Hushold og boligindretning afspejlede social status, så det var vigtigt at boligen fremstod standsmæssigt. Hjemmet afspejlede derfor også 1700-tallets forbrugsrevolution, hvor status og velstand i stigende grad blev fremvist gennem fx porcelæn, sølvtøj, ure, bøger, møntsamling, kunst og kostbare tekstiler, som minutiøst er listet i skifteprotokollen.

Bodil Hofgaard fik ti børn, men kun fem nåede voksenalderen. Hun levede som enke i 31 år og døde som 84-årig, en meget høj alder i 1700-tallet. Det Lichtenbergske Palæ ligger fortsat i Horsens i Søndergade 17. Lichtenberg-familien solgte det i 1813, hvorefter det siden har været gæstgiveri/hotel.

I denne kildegengivelse er den oprindelige noget skiftende retstavning bibeholdt, og der er tilføjet ordforklaringer i noter. Værdifastsættelserne i boopgørelsen er noteret i rigsdaler, mark og skilling (1 rigsdaler = 6 mark = 96 skilling). Det er svært at fastlægge en nøjagtig sammenligning af beløb i 1795 og i dag, men en arbejdsmands dagsløn var på det tidspunkt ca. 20 skilling. Et rugbrød kostede ca. 2 skilling, en tønde hvede ca. 5 rigsdaler, og 1000 mursten kostede ca. 7½ rigsdaler. Man kunne købe en ko for 6-8 rigsdaler, en olmerdugsdyne for 4 rigsdaler, en jerngryde for 4 mark og en tekop for 15 skilling.

Uddraget er fra Annette Hoff: Købmandsgård, herregård, købstadspalæ, Syddansk Universitetsforlag (2022, s. 201-09 og 219-20), der er en kildeudgivelse med tre store boopgørelser (skifter) fra slægten Lichtenberg i hhv. 1698, 1777 og 1795.

Første side i Bodil Hofgaards skifte fra 1795
Første side i Bodil Hofgaards skifte fra 1795. Skiftet er med sine 148 foliosider så omfattende, at det er indbundet separat og ikke som en del af en større skifteprotokol. Fra: Annette Hoff: Købmandsgård, herregård, købstadspalæ


Den 24de Februarij
blev Registrering og Wurdering fortsadt saaledes:

Paa Fade Bordet[1]

No.

Tin

 

Rd.[2]

Mk. [3]

Sk. [4]

1.

et Krandse Fad Engels Tin[5]

vog[6] 7½ pd.[7] a 20 sk

 

 

[intet beløb]

2.

Toe stoere flade Fade Engelsk Tin

vog 13 pd. a 20 sk.

 

 

 

3.

Toe Dito rund smal Rand

10½ pd.

 

 

 

4.

Toe Ditto Ordinaire[8] Tin

10¾ pd. a 1 mk.

 

 

 

5.

Toe Ditto do[9]

11 pd. a 1 mk.

 

 

 

6.

Toe Ditto Engelsk Tin

7½ pd. a 20 sk.

 

 

 

7.

Toe Ditto Ditto Tin

8¾ pd. a 20 sk.

 

 

 

8.

Toe Ditto, Ordinair Tin

10½ pd. a 1 mk.

 

 

 

9.

2 Ditto Engelsk Tin

7 pd. a 20 sk.

 

 

 

10.

2 Ditto Ordinair

7½ pd. a 1 mk.

 

 

 

11.

2 Ditto, Ditto

7½ pd. a 1 mk.

 

 

 

12.

2 Ditto Engelsk

6½ pd. a 20 sk.

 

 

 

13.

2 Ditto Ordinair

7½ pd. a 1 mk.

 

 

 

14.

2 Ditto, Ditto

7¼ pd. a 1 mk.

 

 

 

15.

2 Ditto Engelsk

6¼ pd. a 20 sk.

 

 

 

16.

2 Ditto Ordinair

5¼ pd. a 1 mk.

 

 

 

17.

2 Ditto, Do

4¾ pd. a 1 mk.

 

 

 

18.

2 Ditto, Do

4¾ pd. a 1 mk.

 

 

 

19.

2 Ditto Engelsk

3¾ pd. a 20 sk.

 

 

 

20.

3 Ditto, Ordinair

5¾ pd. a 1 mk.

 

 

 

21.

2 Ditto, Do

3¾ pd. a 1 mk.

 

 

 

22.

2 Ditto, Do

3¾ pd. a 1 mk.

 

 

 

23.

2 Ditto, Do, kandtet

5¼ pd. a 1 mk.

 

 

 

24.

2 Ditto, Do, kandtet

5 pd. a 1 mk.

 

 

 

25.

1 Dyb Dito Hamret

5½ pd. a 18. sk.

 

 

 

26.

I flad Dito, Do med bred Rand

5 pd. a 18 sk.

 

 

 

27.

I Ditto Ordinair

6 pd. a 1 mk.

 

 

 

28.

I Ditto Ordinair

3½ pd. a 1 mk.

 

 

 

29.

en Varme Tallerken, Ordinair

3¼ pd. a 1 mk.

 

 

 

30.

et Dosin Dybe Engelske Tallerkener

12½ pd. a 1 mk. 8 sk .

 

 

 

31.

et Dosin Dito, Dito

11½ pd. a 1 mk. 8 sk.

 

 

 

32.

6 stk. Dito, Do

5 ¾ pd. a 20 sk.

 

 

 

33.

et Dosin Flade Dito, Do

10¼ pd. a 24 sk.

 

 

 

34.

et Dosin Dito

13¾ pd. a 24 sk.

 

 

 

35.

et Dosin Dito, Do

10 pd. a 20 sk.

 

 

 

36.

6 stk. Ditto, Do

5 pd. a 20 sk.

 

 

 

37.

et Dosin Do, Ordinair

11½ pd. a 1 mk.

 

 

 

38.

et Dosin Dito Do

11¼ pd. a 1 mk.

 

 

 

39.

et Dosin Do Do

11¼ pd. a 1 mk.

 

 

 

40.

een Casserolle med Iern skaft

3¼ pd. a 1 mk.

 

 

 

41.

en Dito med Do

3¼ pd. a 1 mk.

 

 

 

42.

en Flaske med Skrue

5 pd. a 1 mk.

 

 

 

43.

en Ditto mindre

2 pd. a 1 mk.

 

 

 

44.

5 gamle Tallerkener og 5 smaae Laage

7¾ pd. a 1 mk.

 

 

 

45.

et Barbeer Fad

1 pd. a 1 mk.

 

 

 

46.

et Kruus af Cocus Nød

 

 

1

 

47.

et pr. 8tekantet Lyse stager med Hytter[10]

 

 

2

8

48.

et pr. Dito med Do

 

 

2

8

49.

et pr. Runde Dito med en Hytte

 

 

1

4

50.

en Lyse Sax foutteral[11]

 

 

8

 

 

I Kiøkkenet

No.

 

 

Rd.

Mk.

Sk.

51

Et Dyb Krandse Fad Ordinair Tin                                                  

6 pd. a 1 mk.        

 

 

[intet beløb]

52.

et Dito Do               

5¾  pd. a 1 mk.

 

 

 

53.

Toe dybe Fade Hamret

8 pd. a 20 sk.

 

 

 

54.

et stoer flad Fad Ordinair Tin

11 pd. a 1 mk.

 

 

 

55.

2 Ditto - Ditto       

14 pd. a 1 mk.

 

 

 

56.

2 Ditto -Do            

9 pd. a 1 mk.

 

 

 

57.

2 Dito Dito              

9¼ pd. a 1 mk.

 

 

 

58.

2 Dito Dito           

9 pd. a 1  mk.

 

 

 

59.

2 Dito Dito           

9 pd. a 1 mk.

 

 

 

60.

2 stoer flade Fade    

Ordinair Tin

vog 9 pd. a 1 mk.

 

 

 

61.

2 Ditto                    

8½ pd. a 1 mk.

 

 

 

62.

Et Enkelt Dito       

4¼ pd. a 1  mk.

 

 

 

63.

et mindre Dito Enkelt

3½ pd. a 20 sk.

 

 

 

64.

To Dito stoer fine Engelsk Tin

9½ pd. a 24 sk.

 

 

 

65.

2 mindre Dito Ordinaire Tin

pd. a 1 mk.

 

 

 

66.

2 Dito                     

5¼ pd. a 1 mk.

 

 

 

67.

2 Dito                     

5¾ pd. a 1 mk.

 

 

 

68.

2 mindre Dito       

5 pd. a 1 mk.

 

 

 

69.

2 Dito Dito             

3¾ pd. a 1 mk.

 

 

 

70.

2 Dito                    

3¾ pd. a 1 mk.

 

 

 

71.

2 Dito                    

3¾ pd. a 1 mk.

 

 

 

72.

2 aflange Dito          

1 lpd.[12] 2  pd.

 

 

 

73.

2 Dito                   

14½ pd. a 1 mk.

 

 

 

74.

2 mindre Dito       

8 pd. a 1 mk.

 

 

 

75.

et aflang og et lille Rund Fad

 7½ pd. a 1 mk.

 

 

 

76.

et Dosin Dybe Tallerkener Ord:[13]

8½ pd. a 1 mk.

 

 

 

77.

9 stk. Dito Dito      

7½ pd. a 1 mk.

 

 

 

78.

Et Dosin flade Dito         

10 pd. a 1 mk.

 

 

 

79.

et Dosin Dito Do

10 pd. a 1 mk.

 

 

 

80.

et Dosin Dito

12¾ pd. a 1 mk.

 

 

 

81.

et Dosin Dito

12¾ pd. a 1 mk.

 

 

 

82.

6 stk. Dito u-mage[14]

6 pd. a 1 mk.

 

 

 

83.

en Rund Terine med Laag Do

5 pd. a 1 mk.

 

 

 

84.

en Skaale med Laag Do

4¼ pd. a 1 mk.

 

 

 

85.

Toe mindre Dito uden Laag

3¾ pd. a 1 mk.

 

 

 

86.

en mindre Dito

1¾ pd. a 1 mk.

 

 

 

87.

en Mad spand med Laag Dito

7 pd. a 1 mk.

 

 

 

88.

en stoer 8-kantet flaske Dito

10¼ pd. a 1 mk.

 

 

 

89.

en Hanke Pibe Kande[15] Do.

 

 

2

8

90.

en Dito Do.

 

 

2

8

91.

en Ditto Do.

 

 

2

8

92.

et Hanke Kruus Do.

 

 

2

8

93.

et Dito Pælle Maal[16] Do.

 

 

2

 

94.

en Smør Æske Do.

 

 

1

8

95.

3 smaae Souse skaaler

 

 

1

8

96.

en Tin Bøsse[17] og et Bæger Do.

 

 

 

12

97.

3 Beskadiget steen Kruuse med Tin Laage

 

 

1

8

98.

et mindre Dito med Dito

 

 

 

6

99.

pr. Ovale tin Stager i Sølv Fason

 

 

2

8

100.

et pr Dito - Dito

 

 

2

8

101.

et pr Dito - Dito

 

 

2

8

102.

et pr Runde lyse Stager

 

 

1

8

103.

et par Ditto

 

 

1

8

104.

et Stikbekken[18]

 

 

1

8

105.

To Kammer Potter

 

 

1

 

 

Paa Fade-Bordet.

No.

Kaaber[19]

 

Rd.

Mk.

Sk.

1.

En stoer aflang Kaaber Kiedel med Iern ører vægtig med ørene

5 lpd. 3 pd. a 24sk.

 

 

 

2.

En mindre Dito med Laag og Kaaber Ører

1 lpd. 8½ pd. a 24 sk.

 

 

 

3.

En Dito med Dito paa føder

1 lpd. 6 pd. a 24sk.

 

 

 

4.

en mindre Dito med Dito uden føder

14¾ pd. a 24 sk.

 

 

 

5.

en Dito med Do

1 lpd. a 24 sk.

 

 

 

6.

en Rund Tærte Pande[20] med føder

1 lpd. 9 pd. a 24 sk.

 

 

 

7.

en Dito med Dito

1. lpd. 4 pd. a 24. sk.

 

 

 

8.

en aflang Dito med Rist og løse Plader

1 lpd. 3 pd. a 24 sk.

 

 

 

9.

en lille rund tærte Pande

1 lpd. a 24 sk.

 

 

 

10.

en gammel større Dito

1 lpd. 5 pd. a 24 sk.

 

 

 

11.

en aflang Kaaber Kiedel

1 lpd. 4¾ pd. a 24 sk.

 

 

 

12.

en Kaaber Svale tønde[21] med Piber

1 lpd. 8 pd. a 24 sk.

 

 

 

13.

en Kaaber Disteleer Kiedel med Hat[22]

1 lpd. 7 pd. a 24 sk.

 

 

 

14.

en Ditto med Ditto mindre

8¾ pd. a 24 sk.

 

 

 

15.

en Ditto med Ditto -

1 lpd. a 24 sk.

 

 

 

16.

en liden Ditto med Do

6½ pd. a 24 sk.

 

 

 

17.

en stor Rund Form til Lyse Støberie –

en Jern Foed hertil

1 lpd. 4¾ pd. a 24 sk.

 

 

1

 

8

18.

en mindre Dito uden Fod

8¾ pd. a 24 sk.

 

 

 

19.

en aflang Dito

1 lpd. 5 pd. a 24 sk.

 

 

 

20.

en Dito

en Jern Foed dertil

5½ pd. a 24 sk.

4¼ pd.

 

 

1

 

4

21.

et Lang Kaaber Fad

7¾ pd. a 24 sk.

 

 

 

22.

en Casserolle med Laag og Skaft

7 pd. a 24 sk.

 

 

 

23.

en Dito med Dito

5¼ pd. a 24 sk.

 

 

 

24.

en Dito med falset Pibe Laag[23]

6 pd. a 24 sk.

 

 

 

25.

en Form til en Terte Pande

2¾ pd. a 24 sk.

 

 

 

26.

et Dreven[24] Fad

3½ pd. a 24 sk.

 

 

 

27.

et Ditto

3½ pd. a 24 sk.

 

 

 

28.

et par Vægt Skaaler

8 ¼ pd. a 24 sk.

 

 

 

29.

en Trakt

2 pd. a 24 sk.

 

 

 

30.

en Suppe øser

2 pd. a 24 sk.

 

 

 

31.

en Dito mindre

1½ pd. a 24 sk.

 

 

 

32.

en skarn skuffe[25]

2 pd. a 24 sk.

 

 

 

33.

et Fyr Fad[26]

4½ pd. a 24 sk.

 

 

 

34.

en Skum skee[27]

 

 

1

8

35.

et gammel Fyrfad

2 pd. a 24 sk.

 

 

 

36.

et Kaaber Laag

3½ pd. a 24 sk.

 

 

 

37.

et Ditto

1½ pd. a 24 sk.

 

 

 

38.

et stor og 1 mindre Ditto

2 pd. a 24 sk.

 

 

 

39.

en Spare Bøsse

1¾ pd. a 24 sk.

 

 

 

40.

en Ditto

1¾ pd. a 24 sk.

 

 

 

41.

en Mindre Ditto

 

 

1

8

42.

en thee Potte med Fad

 

 

1

1

43.

en Sprøyte pibe[28]

2½ pd. a 24 sk.

 

3

12

44.

en Kaffe Kande

3 pd. a 24 sk.

 

4

8

45.

en 8tekantet Maschine

9 pd a 24 sk.

2

1

8

46.

en rund Dito med Messing Fødder og Hank

 

3

3

1

47.

en Melon Form

 

 

2

 

48.

en Snegle Form

 

 

1

8

49.

Toe Østers Former

 

 

1

8

50.

5 stk. Snegle Former

 

 

2

8

51.

4 stk. Postei Former

 

 

1

8

52.

3 Runde Ditto

 

 

1

8

53.

8 Sukker Brød Former i Hierter

 

 

3

 

54.

9 Runde Dito

 

 

2

4

55.

4 aflange Ditto

 

 

1

 

56.

5 stk. puklet Dito

 

 

1

4

57.

3 stk. skieve fier-kandtet

 

 

1

 

58.

2 Runde Dürkgebruchen[29] Laage

 

 

 

8

59.

en thee Keddel

 

 

3

 

60.

en fortinet Kaaber skee

 

 

1

 

61.

en Destileer Pibe

2¼ pd. a 24 sk.

 

3

6

 

I Kiøkkenet

No.

 

 

Rd.

Mk.

Sk.

62.

en halv tønde Kieddel

 

v: 1 lpd. 11½ pd. a 24 sk.

 

 

[intet beløb]

63.

en fierdings Do Jern Grebe

v: 15 pd. a 24 sk.

 

 

 

64.

en mindre Do med Ditto

8¼ pd a 24 sk.

 

 

 

65.

en gamel Do uden grebe

5¾ pd. a 24 sk.

 

 

 

66.

en liden Do uden grebe

4¼ pd. a 24 sk.

 

 

 

67.

en aflang Suppe Gryde med Laag

13½ pd. a 24 sk.

 

 

 

68.

en Dito med Dito

14 pd. a 24 sk.

 

 

 

69.

en Rund Do uden Laag med Iern grebe

8½ pd. a 24 sk.

 

 

 

70.

en mindre Do med Do

7¼ pd. a 24 sk.

 

 

 

71.

en mindre Do med Do

3¾ pd. a 24 sk.

 

 

 

72.

en Kaaber Suppe Gryde med Iern grebe

v: 3 pd. a 24 sk.

 

 

 

73.

en Torve Spand[30] med Kobber Hanke

v: 6 pd. a 24 sk.

 

 

 

74.

en Stege Pande

6½ pd. a 24 sk.

 

 

 

75.

Toe Fade

9¼ pd. a 24 sk.

 

 

 

76.

et Fisketrug[31]

4¼ pd. a 24 sk.

 

 

 

77.

et Dürkslag[32]

2 pd. a 24 sk.

 

 

 

78.

et Rive Jern

 

 

1

8

79.

en liden Suppe Gryde med Ører

4½ pd. a 24 sk.

 

 

 

80.

et Dyb Fad

3¾ pd. a 24 sk.

 

 

 

81.

en Mark Kouse[33]

 

 

3

 

82.

en Casserolle med skaft

4½ pd. a 24 sk.

 

 

 

83.

en Dito

4¾ pd. a 24 sk.

 

 

 

84.

en Dito

2¾ pd. a 24 sk.

 

 

 

85.

en Dito uden skaft

2¾ pd. a 24 sk.

 

 

 

86.

en Dito med skaft og Føder

4½ pd. a 24 sk.

 

 

 

87.

en Dito med Dito uden føder

2¾ pd. a 24 sk.

 

 

 

88.

en Dito med Dito

2 pd. a 24 sk.

 

 

 

89.

en Potte med skaft og Føder

2 pd. a 24 sk.

 

 

 

90.

en Dito med Dito

2¼ pd. a 24 sk.

 

 

 

91.

en Dito med Dito

2 pd. a 24 sk.

 

 

 

92.

en Dito mindre med Do

1¼ pd. a 24 sk.

 

 

 

93.

en Caffe Brænder[34]

 

 

3

 

94.

en Æbelskive Pande

 

 

5

 

95.

en Trakt

 

 

1

 

96.

en Plade med 3 Piber til Lys

 

 

1

 

97.

Toe Skum skeeder

2 pd. a 24 sk.

 

3

 

98.

en Kaffe Kande

 

 

2

 

99.

en stoer Dito

 

 

2

 

100.

en liden Dito

 

 

1

 

101.

en Pibe Form

 

 

5

 

102.

en Kage Form med Løs Bund

 

 

1

 

103.

en Puklet Dito

 

 

1

 

104.

Toe slette[35] Laage

2½ pd. a 24 sk.

 

3

12

105

Toe puklet Ditto

2½ pd. a 24 sk.

 

3

12

106

Et mindre Dito

3¾pd. a 24 sk.

 

1

2

107.

To mindre Dito

 

 

1

8

108.

en stoer thee Kedel med Iern grebe og Messing Hank

 

1

 

 

109.

en mindre Dito med Hanke og Pibe

 

1

 

 

110.

en gammel Dito

 

 

2

 

111.

en mindre Dito

 

 

3

 

112.

en gammel Dito

 

 

1

 

113.

en Maschine[36] med Kaaber Føder og Hane

 

6

 

 

114.

En Ditto med Messing Hane og Fødder

 

5

 

 

115.

en Dito støre med Dito

 

3

 

 

116.

en Kaaber Trakt

 

 

1

 

117.

en mindre Dito

 

 

 

8

118.

toe Lugger[37] under Skorsteenen v:[38]

1 lpd. 4 pd. a 24 sk.

5

 

 

119.

Toe Dito i Køll    stuen[39]

11½ pd. a 24 sk.

3

5

4

120.

en gammel Lud Kedel[40]

 

2

 

 

 

I Brøggerset[41]

No.

 

 

Rd.

Mk.

Sk.

121.

en Brændeviins Kiedel paa 1 Tønde Rum med Dæk, Hatt og Piber

vog: [ikke oplyst]

 

 

 

122.

en Brøg Kedel paa 2 tønde Rum

vog: [ikke oplyst]

 

 

 

123.

en Tærte Pande med 2de Plader

v: 1 lpd. 14 pd. a 24 sk.

 

 

 

124.

en Vand Kande med 2 Spøyter[42] til

v: 8½ pd. a 24 sk.

2

 

12

125.

et Tobaks Fyr fad[43]

 

 

1

 

126.

en Rund Stegge Pande

 

 

2

 

 

Horsens den 24de Februarij 1795. -

N:C: Carøe[44], N Borck[45]

G Lichtenberg[46], I W Heiberg[47], C.C. Gersdorff[48], L. Thygeson[49], Beenfeldt[50].

 

Den 25de Februarij
blev Registrering og Wurdering fortsadt saaleedes:

Paa Fade Bordet

No.

Messing

 

Rd.

Mk.

Sk.

1.

et stoer Messing Fad

udpuklet

vog 9¾ pd a 20 sk.

 

 

 

2.

et Ditto med Kaaber Ører

2¼ pd. a 20 sk.

 

 

 

3.

et Fyr fad

2¼ pd. a 20 sk.

 

 

 

4.

en Krands med Føder at sætte Fad paa

3¼ pd. a 20 sk.

 

 

 

5.

et opstander Fyr fad [51]

8 pd. a 20 sk.

 

 

 

6.

en Thee Kedel

 

 

2

 

7.

et Thee Bret[52]

3½ pd. a 20 sk.

 

4

6

8.

en Mad Gaffel

 

 

1

8

9.

et gammel Fyr fad

 

 

1

 

10.

en Kaffe Kande uden Hane

1¾ pd. a 20 sk.

 

 

 

11.

en Kedel med grebe 

6 pd. a 20sk.

1

3

 

12.

en Dito med Dito

21h pd. a 20sk.

 

 

 

13.

en Dito med Iern Grebe                 

1¾ pd. a 20sk.

 

 

 

14.

en Dito med Dito af                         Messing 

4½ pd. a  20sk

 

5

10

15.

en Spar bøsse

 

 

1

8

16.

et par Hænge lyse stager

3 pd.

 

3

12

17.

et Messing Instrument

 

 

 

8

18.

en Kikkert

 

 

3

 

19.

en Champion form

 

 

1

 

20.

en Krebs form

 

 

1

8

21.

en østers form

 

 

1

8

22.

en Vaaben form

 

 

1

8

23.

2 former med skaft

 

 

1

8

24.

en Kreemform[53]        

 

 

 

 

25.

3 Messing Potte
Laage, en Dito

1 mk. 8 sk.

 

3

8

26.

2 Runde former med skafter

 

 

1

 

27.

en Lys profit[54]             

 

 

 

4

28.

en Morter med støder

 

 

2

 

 

I Køll Stuen

No.

 

 

Rd.

Mk.

Sk.

29.

et Fad med Lampe

3½ pd. a 20 sk.

 

4

6

30.

et Dito udbuklet med Lysarme

8 pd. a 20 sk.

 

 

 

31.

et Dito med Dito 8 Kantet 

4½ pd. a 20 sk.

 

 

 

32.

2 stoere udbuklet Fade   

11 pd. a 20 sk.

 

 

 

33.

et Dito

3 pd. a 20 sk

 

 

 

34.

Toe smaae Dito 

2½ pd a 20 sk.

 

 

 

35.

et pr. Messing lyse Stager

 

 

3

 

36.

et pr. Plader

 

 

3

 

37.

en stoer Dito

 

 

1

8

38.

en stoer Dito 

 

 

1

8

39.

et pr. Lyse Stager

 

 

2

 

40.

2 lyse Saxer[55]

 

 

2

 

41.

en  beskadiged Dito

 

 

 

8

42.

en Kedel med grebe   

4 pd. a 24 sk.

1

 

 

43.

en mindre Dito med Dito

1¾ pd. a 20 sk.

 

 

 

44.

en liden Dito med Jern grebe

 1 pd. a 20 sk

 

 

 

45.

en stoer Dito med Dito 

6½ pd. a 20 sk.

 

 

 

46.

en  gammel Løgte

5 pd. a 20 sk.

 

 

 

47.

et Dürkslag med Hanke

 1¾ pd. a 20 sk.

 

 

 

48.

et mindre Dito med et øre

 

 

1

 

49.

et Rive Iern

 

 

1

8

50.

et   Dito mindre

 

 

1

 

51.

et gamel stoer Dito

 

 

 

12

52.

en  Morter med Støder

 

2

4

 

53.

en mindre Dito

 

1

2

 

54.

en  Fiske skee[56]

 

 

 

6

55.

en Dreven Messing Plade

 

 

 

6

56.

2 Stoere Dreven Messing Deksler

 

 

4

 

57.

2 mindre Dito

 

 

3

 

58.

To drevne Potte Laage

 

 

1

8

59.

et mindre Dito

 

 

 

8

60.

en Messing Skum skee

 

 

2

 

61.

en aflang Tragt

 

 

1

8

62.

en champion form

 

 

1

8

63.

en  Kræbsform

 

 

1

8

64.

en Spand med Mæssing gjorde og Hanke

 

 

2

 

65.

et par Vægt skaaler med Balance

 

 

1

 

66.

4 pd. Mæssing lodder

 

 

5

 

67.

en Stik Bækken

 

 

2

 

68.

en gryde med Kaaber Føder og Iern grebe

8 pd. a 16 sk.

1

2

 

69.

en Potte med Kaaber skaft og Føder

3 pd. a 20 sk.

 

3

12

70.

en Lampe paa træe fod

 

 

1

8

71.

en Spøyrte[57], lederet[58]

 

 

 

4

72.

et Stryg Jern med 2 Bolter[59]

 

 

3

 

73.

et Dito med Dito

 

 

3

 

 

Malm[60] paa Fadebordet.

No.

 

 

Rd.

Mk.

Sk.

1.

en Gryde med Jerngrebe  

1 lpd.

 

 

[intet beløb]

2.

en Dito med Dito      

14½ pd.

 

 

 

3.

en Dito med Dito

1 lpd.
½ pd.

 

 

 

4.

en Dito med Dito 

14 pd.

 

 

 

5.

en Dito med Dito

8¾  pd.

 

 

 

6.

en Dito med Dito

10¼ pd.

 

 

 

7.

en Dito med Dito

6 pd.

 

 

 

8.

en Caserolle      

6¾pd.

 

 

 

9.

en Ditto   

3 pd.

 

 

 

10.

en Ditto 

3 pd.

 

 

 

11.

en Klokke i Gangen

 

 

4

 

12.

en Ditto i Porten 

 

 

3

 

 

Iern paa Fadebordet.

 

 

 

Rd.

Mk.

Sk.

 

1 Kaffe maaler

 

 

1

8

 

1 Vaffel Iern i et Hierte

 

 

2

 

 

1 Gode Raad[61] Iern med 3 Afdeelinger

 

 

4

 

 

1 Krumkage[62] Jern

 

 

1

8

 

I Kølstuen

 

 

 

Rd.

Mk.

Sk.

 

2 lyse Saxer med Gevunden[63] skaft

 

 

2

 

 

1 Enkelt Dito med Kneket skaft

 

 

1

2

 

2 Dito slætte 1 mk., 2 Ditto 1 mk., 2 Ditto 1 mk.

 

 

3

 

 

1 Stryg Jern med 2 Bolter

 

 

4

 

 

I Kiøkkenet.

 

 

 

Rd.

Mk.

Sk.

 

1 Stegge Vender[64] til optræk med Snor og Lod paa

4 lpd.

 

8

 

 

 

1 Stegge Spid med Trisse

 

 

2

 

 

1 mindre Dito

 

 

1

 

 

1 stoer Dito med Vinde

 

 

3

 

 

1 mindre Dito med Foed og Vinde

 

 

1

 

 

1 Brand Jern[65]

 

 

4

 

 

1 Ild Skoul[66] og Klemme[67]

 

 

3

 

 

1 stoer Ild Klemme

 

 

1

8

 

1 liden Ild Skoul

 

 

 

8

 

2 Skorsteens Lænker[68]

 

 

3

 

 

1 mindre Dito

 

 

1

 

 

1 Opstaander træ
Ramme til tin[69]

 

 

2

 

 

1 stoer Firkantet Rist

 

 

1

 

 

1 mindre Dito

 

 

 

8

 

1 Rund Carminade Rist[70]

 

 

1

 

 

1 Stegge Pande Rund

 

 

2

 

 

1 mindre Ditto

 

 

1

 

 

1 Krum Kniv[71] 1 mk., 1 Kiøkken Øxse[72] 2 mk.

 

 

3

 

 

1 bred Hakke Øxse 12 sk., 1 smalere Dito 8 sk.

 

 

1

4

 

1 Iern gryde 2 mk., 1 mindre Dito 1 mk. 8 sk., 1 liden Do 12 sk.

 

 

4

4

 

1 gamel Dito

 

 

 

4

 

1 Krum kage Iern 1mk. 8 sk., 1 Vaffel Iern 2mk.

 

 

3

8

 

1 stoer Rund tree Foed[73] 2 mk., 1 mindre trekantet Dito 1 mk.

 

 

3

 

 

1 stoer Jern Gryde 

7 lpd.

4

 

 

 

1 Ild Casse[74]

 

 

 

4

 

1 Skippunds Bismer[75] med Lod til

 

4

 

 

 

4 lpd.s[76] Dito 10 mk., Toe lispunds Do 1 rd.

 

2

4

 


Horsens den 25de februarij 1795. -

N: Carøe N Borck

G Lichtenberg I W Heiberg C:C: Gersdorff. Thygeson. Beenfeldt

(…)

 

Den 2de Martij 1795
blev Registrering og Wurdering fortsadt saaledes:

i Kiøkenet

 

 

 

Rd.

Mk.

Sk.

 

1 Fyrbord paa aaben Foed og Skuffe

 

 

4

 

 

1 Bænke skab

 

 

3

 

 

1 kort Bænke Kiste med Nøgel Laas og Hængsler

 

 

2

 

 

1 lang Dito med Dito

 

 

3

 

 

1 Trappe med 4 Trin

 

 

 

6

 

1 Puster[77] 12 sk., et stoer Salt Kar 12 sk.

 

 

1

8

 

1 aflang Trug 6 sk., 1 Halm Løb[78] 6 sk.

 

 

 

12

 

1 lidet Bord paa Kryds fod

 

 

 

12

 

2 træe Stoele 1 mk. 8 sk., 1 Træe skaale og 1 Bakkelse Rulle[79] 8 sk.

 

 

2

 

 

1 Hængeskab med Skuffe, Nøgel og Laas

 

 

1

8

 

1 Dito med Dito mindre

 

 

1

8

 

2 Spekfiele[80] 4 sk., 6 mindre Dito 6 sk.

 

 

 

10

 

Paa Fade Bordet.

 

 

 

Rd.

Mk.

Sk.

 

1 glas Morter med støder

 

 

1

 

 

1 Alabaster thee Daase med Tin Skrue

 

 

 

12

 

1 mindre Dito

 

 

 

4

 

1 grøn Mahlet blik Spand

 

 

 

4

 

1 støre Dito

 

 

 

6

 

1 Ditto Sukker Daase

 

 

 

4

 

3 stk: Blik former 4 sk., 2 Dito 2 sk.

 

 

 

6

 

10 stk. Mussel skaaler[81] med Laage

 

 

 

10

 

1 skuffe med 25 stk. Eg-ost[82] former

 

 

1

 

 

1 træe postei forme

 

 

 

4

 

8 træe former

 

 

 

4

 

10 stk. glas Lysse former[83], nogle lederet

 

 

1

 

 

2 Dito af Blik

 

 

 

2

 

1 Fyr Casse med Bord Hauge[84]

 

3

 

 

 

1 Træe Pibe Kruus

 

 

 

4

 

1 Drejet Tønde med Laag

 

 

 

2

No.

 

 

 

 

 

1.

To Fur Lyse Casser

 

 

 

8

2.

Toe Dito

 

 

 

 

3.

Toe Gryn Bøtter

 

 

1

8

4.

Toe Dito

 

 

1

 

5.

Toe Dito fierdinger[85]

 

 

1

 

6.

en fierding og en mindre Dito

 

 

 

12

7.

en Saae[86]

 

 

1

 

8.

Toe Træe skaaler

 

 

 

12

9.

en stoer lysse Casse

 

 

 

4

10.

Toe Candis Casser

 

 

 

2

 

en Støv Ugle[87] 12 sk., en Tabelet[88] 4 sk.

 

 

1

 

 

en Oste Hekke[89] 8 sk., 1 Drifte trug[90] 8 sk.

 

 

1

 

 

et  gamelt thee bret

 

 

 

4

 

I østre Bryggers

No.

 

 

Rd.

Mk.

Sk.

11.

et Oval Eege Kar med 2de Laage

 

1

2

 

12.

en Drank Ankere[91]

 

 

2

 

13.

et Lud Kar

 

 

 

8

14.

en Vasker Ballie paa foed

 

 

3

 

15.

et Vand Kar med 2 Iern Baand

 

 

3

 

16.

en øre Ballie 2 mk., No. 17 en Dito 1 mk. 8 sk.

 

 

3

8

18.

en Dito 2 mk., No. 19 en Dito 1 mk. 8 sk.

 

 

3

8

20.

en Dito

 

 

2

 

21.

en øll Legel[92] 1 mk., et mindre Do 1 mk. 8 sk.

 

 

2

8

 

et stoer Bøge Degne trug[93] med Laag

 

 

2

 

 

en tønde Stoel 4 sk., en Hummel Sie[94] 8 sk.

 

 

 

12

 

løse Render[95] 2 mk., træe Dækker 4 sk.

 

 

2

4

 

1 Rage[96] og 1 Skiødsel[97]

 

 

 

4

 

6 Korn Sækker

 

1

3

 

 

1 stoer Hakke Bret 8 sk., 1 Banke stoel[98] 4 sk.

 

 

 

12

 

1 gammel Iusteret skieppe[99] 1 mk., 1 Bredere Dito 3 mk.

 

 

4

 

 

2 stoere Runde træe fade

 

 

 

12

 

2 Malke Spande 1 mk. 8 sk., 2 Stripper[100] 1 mk. 8 sk.

 

 

3

 

 

2 stoere Spek fiele 4 sk., 1 gammel strippe 6 sk.

 

 

 

10

22.

1 stoer Fyr Bryg Kar

 

2

 

 

23.

et Dito 1 rd. 2 mk., No 24 et Svale Kar 1 rd. 2 mk.

 

2

4

 

25.

et gamel Dito med en Iern giord

 

 

4

 

26.

et mindre Dito 1 mk. 8 sk., No 27 1 oval Dito 4 mk.

 

 

5

8

28.

1 Byg Tønde med 3 Iern giorde

 

 

4

 

29.

1 stoer Kierne med Gynge[101]

 

 

3

 

30.

1 mindre Dito

 

 

1

8

 

1 gammel Stie[102] 8 sk., 1 gammel Tørre Hække[103] 4 sk.

 

 

 

12

 

1 Hakke stok[104] 4 sk., et Hakke Bret 8 sk.

 

 

 

12

 

1 gamel Dør og en fyr fiel

 

 

 

1

 

1 halm Solde[105] 20 sk., 2 Solde 1 mk., 1 Dito 8 sk.

 

 

2

12

 

1 Fyhr Casse

 

 

 

2

31.

1 Øll glas Leyel[106]

 

 

 

12

32.

6 Sie Bøtter[107] 3 mk., No 33 6 stk. Dito 3 mk., No 34 6

Dito 3 mk.

 

1

3

 

35.

6 Ditto 3 mk., 2 oste Kopper[108] 8 sk.

 

 

3

8


Rekonstrueret oversigtstegning af samtlige bygninger på familien Lichtenbergs matrikel
På grundlag af oplysningerne i Horsens Bys brandtaksation fra 1761 har det været muligt at lave denne rekonstruerede oversigtstegning af samtlige bygninger på familien Lichtenbergs matrikel, byens største. Bygningsbetegnelserne genkendes i Bodil Hofgaards skifte. 1. Palæet, 2. køkken- og bryggershus, 3. værelsesfløj, 4. stald og ridehus, 5. lade og vognremise, 6. stald og porthus, 7. havestue, 8. lysthus. Tegningen er udført af Jørgen Andersen. Fra: Annette Hoff: Købmandsgård, herregård, købstadspalæ

Jørgensens Hotel
Det Lichtenbergske Palæ blev i 1813 solgt, og bygningen blev omdannet til gæstgiveri. I 1843 blev det omdannet til Jørgensens Hotel, som det har heddet lige siden. Foto: Lars Reese, Jørgensens Hotel


Ordforklaringer m.m.

[1] Fadebur: forrådskammer; spisekammer.

[2] Rd.: rigsdaler (møntfod).

[3] Mk.: mark (møntfod). 6 mark udgjorde en rigsdaler (Rd.)

[4] Sk.: skilling (møntfod). 16 skilling udgjorde 1 mark (Mk).

[5] Engelsk tin: tinvare af høj lødighed, produceret i England.

[6] Vog: vejede.

[7] Pd.: pund (vægtenhed): 500,45 gram.

[8] Ordinaire Tin: almindeligt tin, i modsætning til det mere kostbare engelske tin.

[9] Do.: ditto.

[10] Hytte: låg, hætte.

[11] Futteral: hylster, etui.

[12] Lpd.: lispund (vægtmål), der svarer til 8 kg.

[13] Ord: (forkortelse): ordinære.

[14] Umage: uens.

[15] Pibekande: kande med en lang tud.

[16] Pæglemål: en beholder, der rummer en pægl (ca. 2,4 dl).

[17] Bøsse: rund beholder.

[18] Stikbækken: flad beholder/potte, der bruges til urin og afføring af sengeliggende syge.

[19] Kaaber: kobber.

[20] Tærtepande: stor, tung, dyb og ofte firkantet kobberpande med tætsluttende låg, som kunne bruges til en lille bageovn ved at man lagde glødende trækul under samt oven på låget.

[21] Svaletønde: tønde med koldt vand, der bruges til nedkøling fx i forbindelse med fremstilling af brændevin.

[22] Destiller-kedel med hat: destilleringsapparat til fremstilling af brændevin.

[23] Falset pibelåg: muligvis et forhøjet låg med en lille udluftningsventil, en slags ’skorsten’ på.

[24] Dreven: udhamret.

[25] Skarnskuffe: skovl/fejeblad til opsamling af støv og snavs.

[26] Fyrfad: lav kobber- eller messingskål, hvori glødende trækul gav varme til mad eller drikke, der var opstillet på det.

[27] Skumske: stor flad ske, der bruges til at skumme fløde af mælk og fedt af suppe.

[28] Sprøjtepibe: nok det vi i dag vil kalde en sprøjte-tylle til kage- og madfremstilling.

[29] Dürkgebruchen: gennembrudt, altså med en form for blondekant.

[30] Torvespand: kobberspand til brug ved indkøb af bær eller andre våde fødevarer på torv eller marked.

[31] Trug: beholder, kar.

[32] Dürkslag: dørslag.

[33] Mark Kouse: muligvis et halvstort, fladt bæger, kaldet en kovsken.

[34] Kaffebrænder: rund eller cylindrisk beholder til at riste grønne kaffebønner i over køkkenildstedet.

[35] Slet: simpel; ringe.

[36] Der er her tale om en te- og/eller kaffemaskine, der er en samovar til kogning af tevand på.

[37] Lugge: luger, altså jernlåger.

[38] v: forkortelse for vog, altså vejede, og vægten er anført i kolonnen ved siden af.

[39] Køllestuen: der må være tale om den stue, der lå ved maltkøllen: en ovn, hvor den spirede maltbyg blev tørret inden ølbrygningen.

[40] Ludkedel: stor kobberkedel til at koge askelud op i til brug ved tøjvask.

[41] Bryggers: rum, der er indrettet til ølbrygning og større husholdningsarbejder.

[42] Spøyter: sprøjter.

[43] Tobaksfyrfad: lille lav metalskål eller -fad til gløder, man kunne tænde tobakspiben ved.

[44] Nicolai Christian Carøe (1751-1833): borgmester og byfoged i Horsens 1791-1810.

[45] Niels Borch (1745-1807): herredsfoged og godsforvalter på Boller Herregård ved Horsens.

[46] Geert de Lichtenberg (1774-1842): Bodil Hofgaards barnebarn og en af arvingerne, 21 år gammel. Søn af Hans Henrik de Lichtenberg (1737-1777).

[47] Jacob Widing Heiberg (1746-1829): kancellisekretær i Horsens, beskikket som værge for Geert de Lichtenberg, da myndighedsalderen var 25 år.

[48] Christen Christoffer von Gersdorff (1741-1805): kammerherre, gift med Bodil Hofgaards datter Bodil de Lichtenberg (1735-1807)

[49] Lars de Thygeson (1741-1812): etatsråd, gift med Bodil Hofgaards datter Abel Marie de Lichtenberg (1739-1810).

[50] Frederik Ludvig Christian Beenfeldt (1741-1801): godsejer på Serridslevgård ved Horsens, gift med Bodil Hofgaards datter Elisabeth Cathrine de Lichtenberg (1743-1807).

[51] Opstander-fyrfad: en slags mini-komfur bestående af en messinggryde til gloende kul og et gennembrudt låg, hvorpå man kunne placere mad eller varme drikke, der kunne stå og holde sig varme.

[52] Tebræt: lille træ- eller messingbakke til at bære tekande og kopper ind på.

[53] Kreemform: cremeform. Creme var en populær dessert i 1700-årene, nærmest ligesom crème brûlée i vore dage, bare uden at overfladen blev ’brændt’.

[54] Lyseprofit: lille, på en pind fastgjort blik- eller messingcylinder med en pig i, hvorpå en lysestump kan anbringes, således at den kan brænde helt ud.

[55] Lysesaks: speciel saks til klipning af lysets væge, så det ikke oser.

[56] Fiskeske: stor, flad ske (som regel med huller i) til brug ved anretning af fisk.

[57] Sprøjte: muligvis til at sprøjte dej ud med.

[58] Læderet: beskadiget.

[59] Bolt (strygebolt): et stykke jern, der blev lagt glødende ind i et strygejern.

[60] Malm: ting af grydemalm (78 % kobber, 22 % tin).

[61] Gode-råd: små flade kager, der bages i et jern over ild.

[62] Krumkage: flade kager, der bages og derefter krummes over et jern, mens de er varme.

[63] Gevunden: drejet.

[64] Stegevender: roterende stegespid med optræk og lodder til anvendelse over åben ild.

[65] Brandjern: muligvis det samme som en ildbuk, dvs. en jernanordning, der holdt brændet på plads i ildstedet. Ellers et jern med gårdens bomærke på til at brændemærke husdyr, tønder, plove eller andet udstyr.

[66] Ildskovl: lille jern- eller messingskovl til at samle aske og gløder i ildsted/kakkelovn.

[67] Ildklemme: jern- eller messingtang til at rage op i og tage gløder ud af ildsted/kakkelovn.

[68] Skorstenslænker: jernlænker med kroge, ophængt i skorstenen, så man kunne hænge gryder op.

[69] Opstander-træramme: træreol til at opbevare tintøj på, en slags tallerkenrække.

[70] Carminade-rist: rist til stegning af kødskiver.

[71] Krumkniv: buet hakkekniv.

[72] Køkkenøkse: lille økse, der anvendes til at overhugge og flække kødben med.

[73] Trefod: en simpel trekantet jerngenstand med tre ben, hvorpå man stillede lerpotter og gryder over køkkenilden.

[74] Ildkasse: lille metalkasse med låg og skaft til at bære gløder i.

[75] Skippundsbismer: stangvægt med et lod, der kan veje op til et skippund (ca. 160 kg).

[76] 4-lispundsbismer: stangvægt med et lod, der kan veje op til 4 lispund (32 kg).

[77] Puster: blæsebælg.

[78] Halmløb: stor kurv, flettet af halm.

[79] Bakkelserulle: kagerulle.

[80] Spækfjæl: spækkebræt (dialekt).

[81] Musselskåle: sandsynligvis skåle af form som muslinger.

[82]Æggeost: en slags budding af æg og mælk, der blev formet i forskellige toppe og serveret med sødt dyppeøl.

[83] Lyseform: form til at støbe lys i.

[84] Hauge: muligvis en ildslagningsæske (fyrtøj) til brug i haven (haugen).

[85] Fjerding: rummål, der rummede 34 liter, en fjerdedel af en tønde på 139 liter.

[86] Saae: en stor sigte.

[87] Støvugle: støvekost af fjer.

[88] Tabelet: lille hængehylde.

[89] Ostehække: tremmehylder oppe under loftet til at lægge oste til lagring på.

[90] Driftetrug: trug, hvori frø, gryn og lignende sigtes.

[91] Drankanker: lille trætønde til det affaldsprodukt, drank eller bærme, som blev tilovers efter brændevinsbrænding.

[92] Øl-legel (øl-lejle): trædunk til øl.

[93] Degnetrug: dejtrug (stort trug, hvori man ælter dej).

[94] Humlesi: si til at skille urten (ølvæsken) fra humleknopperne, når de havde trukket længe nok.

[95] Løse render: muligvis løse vand-render af træ til at lede vandet væk fra store baljer i bryggerset, så hele gulvet ikke blev oversvømmet, når vandet tømtes ud.

[96] Rage: ovnrage til at rage gløder ud af den store bageovn, før rugbrødene blev sat ind med skødslen. 

[97] Skødsel: langt skaft med træplade yderst til at sætte rugbrød på, når de skulle sættes ind i den dybe murede bageovn.

[98] Bankestol: træstol/-skammel til at banke (slå) det våde vasketøj på med et banketræ, indtil det blev rent.

[99] Lusteret skæppe: muligvis skæppemål med en blank overflade, nærmest som keramik eller glas.

[100] Strippe: lille balje/kar af træ til køkken eller bryggers.

[101] Gyngekærne: smørkærne, hvor flødebeholderen lå i et understel med gænger, og kærningen udførtes ved at gynge/vugge beholderen frem og tilbage. 

[102] Stie: stige.

[103] Tørrehæk: tørrestativ af træ.

[104] Hakkestok: før krumkniven blev opfundet og udbredt omkring 1850 brugte man en kraftig træstok til at ’støde’ kødet i stykker, i stedet for at hakke med en kniv. Dette skete oftest i en stor morter, men måske har man også brugt hakkebrættet på samme måde med en såkaldt hakkestok.

[105] Halmsold: stor sigte til at rense korn.

[106] Øl-glaslegel: glasbeholder til øl.

[107] Sibøtte: kar/bøtte, hvori mælk blev hældt op gennem en si.

[108] Ostekop: lille træform til at fremstille ost i.

Om kilden

Dateret
1795
Oprindelse
Annette Hoff: Købmandsgård, herregård, købstadspalæ, Syddansk Universitetsforlag (2022, s. 201-09 og 219-20)
Kildetype
Skifte
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
14. marts 2023
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk