Oskar Hansen: "Naar jeg ser et rødt Flag smælde", 1923

Kilder

Kildeintroduktion:

Denne arbejdersang blev oprindelig skrevet af journalisten og forfatteren Oskar Hansen (1895-1968) til et kredsstævne for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) i 1923 under titlen "Ung Flagsang" med melodi af Johannes Madsen. Den indgik som mellemspil i revyen, der blev afholdt om aftenen i forbindelse med stævnet. Sangen blev hurtigt meget populær i det danske Socialdemokrati under titlen "Når jeg se et rødt flag smælde", og den regnes fortsat i dag for partiets slagsang.  Når Socialdemokraterne holder landsmøde eller kongres, slutter man ofte af med at synge den. Her synger partiets formand ofte for, og det regnes for en selvfølge, at han/hun kan teksten udenad.

Sangen beskriver - med den røde fane som metafor - socialismens evne til at skabe klassestolthed og forene arbejderklassen i kampen for bedre forhold. I mange partiforeninger afsynges sidste vers "I dens folder er fremtiden gemt" ofte med tilføjelsen "men ikke glemt!". 

Naar jeg ser et rødt Flag smælde


Naar jeg ser et rødt Flag smælde

paa en blank og vaarfrisk Dag,

kan jeg høre det sælsomt fortælle

om min Verden, mit Folk og min Sag.

Og jeg rejser mig trodsigt i Vrimlen,

mens det kogler af Kraft i mit Mod,

thi det Flag, der nu smældende naar Himlen,

er jo rødt som mit brusende Blod.

 

Jeg har set min Fader ranke

Ryggen op i Flagets Brus.

Jeg har lyttet og hørt Hjærtet banke

i dets stolte, befriende Sus.

Jeg har elsket dets Farve fra lille,

da min Mor tog mig op paa sit Skød

og fortalte mig manende og stille

om en Fane saa knitrende rød.

 

Jeg har anet Slægters Striden

imod Fremtids fjærne Maal.

Jeg har set Trælletoget i Tiden

blive Mænd bag ved Kampfanens Baal.

Jeg har set den i blafrende Storme, -

jeg har elsket dens Flammer i Strid,

og bag den saa jeg Arbejdshænder forme

Verden om til en lysere Tid.

 

Det er Sliddets Slægters Fane

over Fronten vid og bred.

Den skal Ungdommen ildne og mane,

den skal knuse hvert Grænsernes Led.

Den var forrest i fredelig Færden,

den var forrest i Stormklokkens Klemt

den er Fanen, der favner hele Verden -

i dens Folder er Fremtiden gemt.