Købmandsbutik og selvbetjeningsbutik 1957

Kilder

Kildeintroduktion:

Før 2. verdenskrig gik de handlende i byerne til købmanden, når de skulle købe ind, og fik her en personlig betjening af den ansatte bag disken. I efterkrigstiden voksede et nyt fænomen imidlertid frem: Selvbetjeningsbutikken, hvor den travle husmor selv tog varerne ned fra hylderne og lagde dem i vognen. Som så mange andre af efterkrigstidens rationaliseringstiltag kom inspirationen fra USA, og trods skepsis blandt nogle vandt det nye butikskoncept hurtigt frem.

Her ses et billede af den klassiske købmandsbutik fra 1949, hvor den ansatte står klar bag disken som afskærmer varerne fra kunden. Her er der tidskrævende men personlig betjening, og også et element af social kontrol da man skal sige højt hvad man ønsker at købe, så både købmanden og andre i butikken kan følge med i ens forbrugsmønster.

Det andet billede viser et idealiseret billede af den nye selvbetjeningsbutik fra en forside fra bladet Samvirke fra 1957. Nu kan husmoderen frit vælge sine varer fra alle hylder. Nemt, anonymt og tidsbesparende, men også upersonligt. Bemærk dog at selv i denne idealiserede fremstilling er indkøbsvognen af en meget beskeden størrelse. Masseforbrugskulturen er endnu ung i 1957.

Købmandsbutik
Foto: Johannes Jensen, Silkeborg Socialdemokrat, Silkeborg Lokalarkiv

Selvbetjeningsbutik
Forsiden af Samvirke Nr. 7, den 15. april 1957  

Om kilden

Dateret
1949-1957
Oprindelse
Silkeborg Socialdemokrat, 1947. Samvirke Nr. 7, april 1957.
Kildetype
Illustration
Medietype
Foto
Sidst redigeret
23. august 2011
Sprog
Dansk