HØR: Landmand interviewes om de økonomiske forhold i 1930'erne

Lydklip

Kildeintroduktion:

I dette interview fra 1930'erne fortæller en landmand om de økonomiske besværligheder, der er forbundet med livet som landmand. Der kan være uheld i bedriften, tørre år og smitsomme sygdomme blandt kreaturerne. Men også de år, hvor omsætningen er god, er der ifølge landmanden tale om en utilfredsstillende løn. Han argumenterer derfor for, at de økonomiske forhold bliver forbedret for landmændene, idet det i sidste ende er lønnen, der skaber glæden og fastholder interessen.

    

Transskription:

- Men nu har De især holdt dem til glæderne, der er vel også besværligheder, som følger med, de to ting plejer jo altid at følges ad her i livet.

Ja, besværligheden kommer vi jo ikke uden om. Og der kan jo meget let indtræffe uheld for en landmand i bedriftens forskellige grene.

Et tørt år kan give en meget lille avl. Inden for besætningen kan der komme smitsomme sygdomme, som kan sætte det økonomiske udbytte langt ned. Men selv under normale forhold med en god avl og en ret stor omsætning, så er det for de fleste landmænd [en] ganske utilfredsstillende løn, der bliver til overs, når året er omme.

Og skal det unge landbrug stadigvæk i fremtiden kunne sige, jeg vil ikke bytte med nogen mand på jord, så er det nødvendigt, at de økonomiske forhold bedres, så der kan blive en rimelig løn for ærligt og flittigt arbejde.

For det er dog trods alt sådan, at det er arbejdets resultat, lønnen, der i det lange løb skaber glæden ved det daglige arbejde og holder interessen fangen i det lange løb.

Lydklip

Oprindelse
Statsbibliotekets Lydsamling
Kildetype
Lyd, Interview
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
25. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk