HØR: Landmand interviewes i sine stalde med svin og køer i 1930'erne

Lydklip

Kildeintroduktion:

I denne lydoptagelse interviewes en landmand i sin svinestald og derefter i kostalden. Optagelsen er fra 1930'erne, og landmanden fortæller her, med lyde fra grise og køer i baggrunden, om sin besætning. Landmanden overtog gården to år forinden, og han taler bl.a. om de svinekort, der blev indført i Danmark i begyndelsen af 1930'erne som en økonomisk hjælp til det kriseramte landbrug. Hver svineavler fik tildelt et vist antal kort, der gav ret til en ekstra høj betaling, når grisen blev leveret til slagteriet.

 

Transskription af interviewet:

- Ja, jeg behøver ikke fortælle lytterne, at her er mange grise, store og små imellem hinanden. Den lyd, det giver, den er ikke til at tage fejl af.

Vi sørger jo for at have rigelige grise til de kort, at vi får uddelt, for at vi ikke skal risikere, hvis vi går for langt ned i tildelelsestallene, så har vi altid en halv …

- Der er en, som der gerne vil sige noget:

[Gris grynter]

- Han satte forbenene helt op på rækværket for at komme til at snakke.

Ej, der er en, der er … vand nok.

- Er der ikke vand nok i til, at vi kan høre det. Det er ellers kedeligt, den smasker så vidunderligt

[Grisene larmer]

- Hov, de tager helt pippet fra os.

[…]

- Så er der mere fredeligt herinde i kostalden, hvor hele besætningen står opstaldet i to lange rækker med hovederne ind mod en midtergang. Og de står for øjeblikket og gumler, så det kan forslå noget. En enkelt giver sin røst til kende. Hvor stor en besætning har De på gården?

Her er 12 malkekøer og 16 kvier. Men det er jo meningen at sigte efter at vil have en større besætning. Dels så var der en meget lille besætning, da jeg overtog gården for to år siden, og dels har jeg i vinter renset besætningen, så den nu kun er på 12 førstekalvs kvier. Men i løbet af et års tid eller to skulle vi være oppe på en 17-18 malkekøer. Og jeg regner med, at der skal være en normal besætning på få år.

- Der er en, der skal til at malke herhenne.

Ja, det er ved at være malketid nu. Fodermesteren har lige begyndt på den første ko.

- Lad os høre lidt på det.

[Ko malkes i spand]


Svinekort.

Her ses et eksempel på et af de svinekort, som landmanden taler om i interviewet. Fra: Nationalmuseet

Lydklip

Oprindelse
Statsbibliotekets Lydsamling
Kildetype
Lyd, Interview
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
23. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Lydklip

Oprindelse
Statsbibliotekets Lydsamling
Kildetype
Lyd, Interview
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
23. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk