HØR: Folkevisen "Kællingen sadler bukken grå"

Lydklip

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres et uddrag af folkevisen "Kællingen sadler bukken grå" sunget af husbestyreinde Lovise Hansen fra Dover i Sydthy. Lovise Hansen er født og opvokset i Brønderslev i Vendsyssel, hvor hun virkede som lærerinde. Gennem sin store interesse for indsamling af folkeminder kom hun i kontakt med folkemindeforskeren Evald Tang Kristensen (1843-1929), der indsamlede folkeviser fra hele Danmark (dog primært i Jylland). Optagelsen stammer fra 1907, hvor Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner Nielsen (1881-1953) rejste rundt i Jylland med en fonograf og optog folkeviser, fremført af almindelige mennesker. 

Folkevisetraditionen som her udleves menes at kunne føres tilbage til 1200-tallet. Viserne har taget mange former, heriblandt som historiske viser, ridder- og trylleviser. Denne vise tilhører skæmteviserne, som ofte omhandlede bønder, præster, håndværkere og degne. Temaerne i denne type viser er bl.a. druk, hor, frådseri og opgør med moralske og religiøse normer. Denne vise handler om kællingen, der rider fra den ene gejstlige autoritet til den anden for at skrifte sin synd.

    

Transskription:

Kællingen sadler bukken grå,
- langt på om vinteren, -
så red hun hen til præstens gård,
- Hør du, hør nu, høsten er om sommeren. -


Lovise Hansen ca. 1911
Lovise Hansen ca. 1911. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket