HØR: Folkevisen "Den bonde han satte sin søn i en sæk"

Kilder

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres et uddrag af folkevisen "Den bonde han satte sin søn i en sæk", sunget i 1907 af husbestyrerinde Lovise Hansen fra Dover i Sydthy. Lovise Hansen var født og opvokset i Brønderslev i Vendsyssel, hvor hun virkede som lærerinde. Gennem sin store interesse for indsamling af folkeminder kom hun i kontakt med folkemindeforskeren Evald Tang Kristensen (1843-1929), der indsamlede folkeviser fra hele Danmark (dog primært i Jylland). Optagelsen stammer fra 1907, hvor Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner Nielsen (1881-1953) rejste rundt i Jylland med en fonograf og optog folkeviser, fremført af almindelige mennesker. Folkevisetraditionen menes at kunne føres tilbage til 1200-tallet. Viserne har taget mange former, heriblandt som historiske viser og skæmte- og trylleviser.

    

Transskription:

Den bonde han satte sin søn i en sæk.
Rummeli rummeli stura.
Så ville han hen til møllerens bæk.
Wolle hing, wolle ding, sving piger i ring.
Søren Sok og Pe kok.
Så ville de regne vor's frændskaw op.
For en synd'r og en smed, 
for en skrædders appetit, kanselirum.

(Gentages)

Den bonde han satte sin søn i en sæk.
Rummeli rummeli stura.
Så ville han hen til møllerens bæk.
Wolle hing, wolle ding, sving piger i ring.
Søren Sok og Pe kok.
Så ville de regne vor's frændskaw op.
For en synd'r og en smed, 
for en skrædders appetit, kanselirum.


Lovise Hansen
Lovise Hansen ca. 1911. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Om kilden

Dateret
1907
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd , Folkevise
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
8. januar 2010
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk