HØR: Folkevisen "Han gjorde for hende en prædiken"

Lydklip

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres et uddrag af folkevisen "Han gjorde for hende en prædiken" sunget af husbestyreinde Lovise Hansen fra Dover i Sydthy. Lovise Hansen er født og opvokset i Brønderslev i Vendsyssel, hvor hun virkede som lærerinde. Gennem sin store interesse for indsamling af folkeminder kom hun i kontakt med folkemindeforskeren Evald Tang Kristensen (1843-1929), der indsamlede folkeviser fra hele Danmark (dog primært i Jylland). Optagelsen stammer fra 1907, hvor Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner Nielsen (1881-1953) rejste rundt i Jylland med en fonograf og optog folkeviser, fremført af almindelige mennesker. 

Folkevisetraditionen som her udleves menes at kunne føres tilbage til 1200-tallet. Viserne har taget mange former, heriblandt som historiske viser, skæmte og trylleviser.

    

Transskription:

Han gjorde for hende en prædiken så stor,
at Vorherre ville være hend' så nådig og så god,
/: og hjem til sit himmerige tage :/

(Gentages)

Han gjorde for hende en prædiken så stor,
at Vorherre ville være hend' så nådig og så god,
/: og hjem til sit himmerige tage :/


Lovise Hansen ca.1911
Lovise Hansen ca.1911. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Lydklip

Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd, Folkevise
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
8. januar 2010
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk