HØR: Folkevisen "Vi haver os en majbøg sat"

Lydklip

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres et uddrag af folkevisen "Vi haver os en majbøg sat" sunget af husbestyreinde Lovise Hansen fra Dover i Sydthy. Lovise Hansen var født og opvokset i Brønderslev i Vendsyssel, hvor hun virkede som lærerinde. Gennem sin store interesse for indsamling af folkeminder kom hun i kontakt med folkemindeforskeren Evald Tang Kristensen (1843-1929), der indsamlede folkeviser fra hele Danmark (dog primært i Jylland). Optagelsen stammer fra 1907, hvor Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner Nielsen (1881-1953) rejste rundt i Jylland med en fonograf og optog folkeviser, fremført af almindelige mennesker. 

Folkevisetraditionen som her udleves menes at kunne føres tilbage til 1200-tallet. Viserne har taget mange former, heriblandt som historiske viser, skæmte- og trylleviser. Denne vise er en efterklangsvise tidligere brugt i forbindelse med “Sommer i by” fejringen i Himmerland. Efterklangsviserne stammer oprindeligt fra 1500-tallet, og traditionens storhedstid forsætter indtil 1700-tallet, hvor genren udkonkurreres af skillingsvisen. Visetypen er netop kendetegnet ved ofte at have været blevet brugt i forbindelse med optog, lege samt i forbindelselse med årets fester. Denne vise var endnu i 1960'erne kendt af enkelte i Himmerland.

    

Nodeblad
Noteblad. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket


Transskription:

Vi haver os en majbøg sat,
- Maj vær velkommen, -
og den satte vi om pinsenat.
Glæde os Gud for sådan søde sommer.

(Verset gentages)


Lovise Hansen
Lovise Hansen ca. 1911. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Lydklip

Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd, Folkevise
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
13. november 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk