HØR: Folkevisen "En Jøde gik til Helles land"

Lydklip

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres et uddrag af folkevisen "En Jøde gik til Helles land" sunget af den 66-årige skomager Christen Sørensen Thomaskjær fra Virklund. Folkemindeforskeren Evald Tang Kristensen (1843-1929) indsamlede folkeviser fra hele Danmark (dog primært i Jylland). Denne optagelse stammer fra 1907, hvor Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner Nielsen (1881-1953) rejste rundt i Jylland med en fonograf og optog folkeviser, fremført af almindelige mennesker. Ved besøget hos Christen Sørensen Thomaskjær havde Hakon Grüner Nielsen ved en fejl kun fået to valser med, hvorfor indspilningernes længde blev relativt korte. Folkevisetraditionen som her udleves menes at kunne føres tilbage til 1200-tallet. Viserne har taget mange former, heriblandt som historiske viser, skæmte- og trylleviser.

 

Transskription:

En Jøde gik til Helles land,
han kom der til Forlis,
han vidst' ej, hvad skuld' hændes ham,
han var dog ej saa vis.