HØR: Christian 10.s nytårstale 1. januar 1946

Kilder

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres Christian 10.s (1870-1947) nytårstale 1. januar 1946. Den første kongelige nytårstale blev holdt i 1941 og udviklede sig siden til en årlig tradition. Frem til 1958 blev talen transmitteret 1. januar, men fra 1959 transmitteredes talen direkte nytårsaften. Denne nytårstale er den første efter Danmarks befrielse og 2. verdenskrigs afslutning, og dette er derfor også det centrale tema i talen. Christian 10. takker de allierede, og giver udtryk for at tankerne dvæler omkring de, som føler savnet af deres kære. De som ofrede livet for, at Danmark kunne blive frit. Kongen tilskriver fællesskabet gennem de tunge år som den væsentligste årsag til, at man er kommet gennem den svære tid. Samhørigheden har hjulpet alle til at bære den modgang man har oplevet. Han understreger, at store udfordringer fortsat venter forude, men at man i fællesskab kan genopbygge det, som er gået tabt.

    

Christian 10. i 1946
Christian 10. i 1946. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Om kilden

Forfatter(e)
Christian 10
Dateret
01.01.1946
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd, Tale
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
8. august 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk