Folketingsvalget 1957

Artikler

Da valgperioden udløb i september 1957, blev der udskrevet valg til afholdelse den 14. maj samme år. Den politiske situation var præget af økonomiske problemer, herunder landbrugenes svigtende indtægter og truslen om akut valutamangel. Ved at udskrive valget til maj fik statsminister H.C. Hansen, som ledede en socialdemokratisk mindretalsregering, også den fordel, at valget faldt inden valutaproblemerne gjorde det nødvendigt med finanspolitiske stramninger. Samtidig var Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) præget af interne stridigheder efter Sovjets nedkæmpelse af opstanden i Ungarn året før, hvilket heller ikke var uvelkomment for H.C. Hansen.

Valgets temaer

De Radikale fremførte i valgkampen ønsket om et bredt regeringssamarbejde med deltagelse af både Socialdemokratiet og Venstre for at bryde med blokpolitikken. Venstre under formanden Erik Eriksen holdt imidlertid fast i en tæt alliance mellem Venstre og De Konservative, som sammen ville udgøre et klart alternativ til en socialdemokratisk ledet regering.

Mens Socialdemokratiet og De Radikale bebrejdede Venstre og Det Konservative Folkeparti ”de korslagte armes politik”, kaldte de to store oppositionspartier til gengæld regeringens politik for ”socialistisk”, eksempelvis med henvisning til de højere skatter. I månederne op til valget gav den økonomiske udvikling, bl.a. med en kraftig stigning i valutagælden, oppositionen en vis vind i sejlene.

Herudover førte Retsforbundets formand Viggo Starcke en effektiv valgkamp med dygtig brug af radiomediet.

Valgets resultat

De mandatmæssige vindere af valget blev Venstre og Retsforbundet, som begge gik frem med tre mandater. Socialdemokratiet fik en tilbagegang på fire mandater, bl.a. fordi et traditionelt socialdemokratisk mandat på Færøerne denne gang gik til Folkeflokken - det radikale selvstyreparti. Valget medførte en ny sammensætning i Folketinget, men ingen oplagte flertalsmuligheder. Dermed indledtes en to uger lang regeringskrise.

Efter drøje forhandlinger fandt krisen sin overraskende løsning ved dannelsen af den såkaldte trekantsregering med Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Retsforbundet. Dermed blev valgets ellers mandatmæssige taber, den siddende statsminister H.C. Hansen, nu statsminister for en flertalsregering.

Regeringen H.C. Hansen II efter valget
Regeringen H.C. Hansen II efter valget. Regeringen bestod af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Retsforbundet. Fra: Statsministeriet

Statistik

I nedenstående tabeller og graffer ses fordelingen af stemmer m.v. ved folketingsvalget i 1957. Resultatet af folketingsvalget på Færøerne og Grønland indgår ikke i tabellen eller graferne. Kilde: Danmarks Statistik

Folketingsvalget i 1957 I forhold til folketingsvalget i september 1953
Parti Fork. Partileder Stemmer Pct. af stemmetal Mandater Mandater september 1953 Pct. af stemmer september 1953
Socialdemokratiet

S

H.C. Hansen 910.170 39,40% 70 -4 -1,91%
Det Radikale Venstre RV Jørgen Jørgensen 179.822 7,78% 14 0 -0,03%
Det Konservative Folkeparti K Aksel Møller 383.843 16,62% 30 0 -0,23%

Venstre

V

Erik Eriksen

578.932 25,06% 45 +3 +2,00%
Retsforbundet RF Helge Madsen 122.759 5,31% 9 +3 +1,83%
Danmarks Kommunistiske Parti DKP Aksel Larsen 72.315 3,13% 6 -2 -1,20%
De Uafhængige U Iver Poulsen 53.061 2,30% 0 0 -0,40%
Slesvigsk Parti SP
(tidl. Tysk)[1]
9.202 0,40% 1 0 -0,05%
Uden for partierne Uden 71 0,00% 0 - -
I alt 2.310.175 100,0% 175

[1] Slesvigsk parti deltog for første gang siden krigen som parti, idet det tyske mindretals repræsentant ved de to nærmest forrige valg var opstillet uden for partierne - i tidligere valg betegnet som 'Tysk mindretal'.

Stemmeberettigede 2.772.159
Afgivne gyldige stemmer 2.310.175
Valgdeltagelse i pct. 83,7%
Spærregrænse

Valgloven fra 1953 medførte, at partierne skulle opfylde mindst et af tre krav før de var berettigede til tillægsmandater.

  • Opnå mindst et kredsmandat.
  • Få 60.000 stemmer.
  • Få mindst lige så mange stemmer som gennemsnittet i hver af de tre valgregioner (Hovedstaden, Øerne og Jylland).

Mandatfordelingen i 1957
Mandaternes fordeling i Folketinget efter valget i 1957.
Graf: danmarkshistorien.dk, baseret på tal fra Danmarks Statistik

Den procentvise fordeling af stemmer ved folketingsvalget i 1957
Den procentvise fordeling af stemmer efter folketingsvalget i 1957
. Graf: danmarkshistorien.dk, baseret på tal fra Danmarks Statistik

Mandaternes fordeling i Folketinget efter valget i henholdsvis 1957 og 1953 (september)
Mandaternes fordeling i Folketinget efter valget i henholdsvis 1957 og 1953 (september).
Graf: danmarkshistorien.dk, baseret på tal fra Danmarks Statistik