"Den danske Sommer" af Thøger Larsen, 1914

Kilder

Kildeintroduktion:

Forfatteren Thøger Larsen (1875-1928) er især kendt som lyriker. I sin digtning forener han en naturvidenskabelig opfattelse af verden med en religiøs og poetisk verdensopfattelse, hvilket var kendetegnende for tiden omkring overgangen fra det 19. til det 20. århundrede. Thøger Larsen boede hele livet i Lemvig, og vi befinder os da også ofte i det danske landskab, men hans digtning skuer også i høj grad ud i verdensrummet og kredser ikke mindst om den livgivende sol, hvilket blandt andet bliver tydeligt i hans digte om den danske sommer.

"Den danske Sommer" udkom første gang i digtsamlingen Slægternes Træ fra 1914. I 1922 satte Oluf Ring melodi til teksten under navnet "Danmark, nu blunder den lyse Nat", og i 1999 kårede Berlingske Tidendes læsere sangen til århundredes sang. 

[Danmark nu blunder den lyse nat]

Den danske Sommer

Danmark, nu blunder den lyse Nat
bagved din Seng, naar du sover.
Gøgen kukker i Skov og Krat,
Vesterhavet og Kattegat
synger, imens det dugger,
sagte som Sang ved Vugger.

Danmark, du vaagner med Søer blaa,
mætte som Moderøjne.
Alt, hvad i dine Arme laa,
lader du Solen skinne paa,
ser, hvor det yppigt glider,
frem af forgangne Tider.

Lærker, som hopped’ af Æg i Vaar,
svinder i Himlens Straaler.
Tonerne ned med Lyset gaar,
samme Sang som i tusind Aar.
Lykken fra glemte Gruber
klinger af unge Struber.

Hyldene dufter i Stuen ind
ude fra Danmarks Haver.
Kornet modnes i Sommervind.
Hanegal over lyse Sind
stiger bag Gavl og Grene,
hvæsset som Kniv mod Stene.

Køer og Heste og Faar paa Græs
henover brede Agre,
aabne Lader for fulde Læs,
Sejl, som stryger om Klint og Næs,
Byger, som gaar og kommer -
det er den danske Sommer.

Pigernes Latter og lyse Haar,
Leg, som faar aldrig Ende,
Øjnene blaa som Vand i Vaar -
mildt om et evigt Danmark spaar,
Sol over grønne Sletter,
Lykke og lyse Nætter.

Om kilden

Dateret
1914
Oprindelse
Larsen, Thøger: Slægternes træ (1914)
Kildetype
Digt
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
9. juni 2020
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk