"Sommeraften" af Thøger Larsen, 1907

Kilder

Kildeintroduktion:

Forfatteren Thøger Larsen (1875-1928) er især kendt som lyriker. I sin digtning forener han en naturvidenskabelig opfattelse af verden med en religiøs og poetisk verdensopfattelse, hvilket var kendetegnende for tiden omkring overgangen fra det 19. til det 20. århundrede. Thøger Larsen boede hele livet i Lemvig, og vi befinder os da også ofte i det danske landskab, men hans digtning skuer også i høj grad ud i verdensrummet og kredser ikke mindst om den livgivende sol, hvilket blandt andet bliver tydeligt i hans digte om den danske sommer.

"Sommeraften" udkom første gang i digtsamlingen Der fjerne fra 1907

Aftenen faldt paa den stille Jord
med Søvn og sagtelig Daanen.
Det er saa lydt, at jeg stundom tror,
der brøler en Ko paa Maanen.

Søvnens Kamre er Gryder med Mulm,
der gærer af Fortid og Drømme,
af Legemers Grøde og Barmes Svulm -
den Skaal skal Morgenen tømme.

Træets Krone har suget sig fuld
af svalt og virkeligt Mørke.
Træet fordyber sig tavst i sin Muld,
i Tidernes Regn og Tørke.

Søen har Ligevægt og Ro,
ligger saa stille ved Stranden.
Der høres stundom et Smæk, som af to
smaa Fisk, der kysser hinanden.

Der sker noget skønt i det høje Hvælv,
hvor Kloder sig nærmer og fjerner
og Længsel og Glemsel og glødende Skælv
og Sorg over døde Stjerner.

Om kilden

Dateret
1907
Oprindelse
Larsen, Thøger: Det fjerne (1907).
Kildetype
Digt
Medietype
Tekst
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
1907
Oprindelse
Larsen, Thøger: Det fjerne (1907).
Kildetype
Digt
Medietype
Tekst
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk