"Storstikkersken Grethe Bartram fanget", artikel i Demokraten, 17. maj 1945

Kilder

Kildeintroduktion:

Grethe (Maren Margrethe) Bartram (1924-2017), med tilnavnet 'storstikkersken fra Aarhus', fungerede som agent for det tyske politi Gestapo under dæknavnet 'Thora' under besættelsen. I både sin samtid og eftertid var hun genstand for stor opmærksomhed, dels på grund af det store antal mennesker hun angav, dels fordi hun tilsyneladende uden samvittighedsnag angav både familiemedlemmer, nære venner og kammerater. I forbindelse med retsopgøret efter besættelsen blev hun i 1946 idømt dødsstraf for at have angivet 53 personer. Fordi hun var kvinde, blev dødsdommen ændret til fængselsstraf. I 1956 blev hun løsladt, hvorefter hun udvandrede til Sverige, hvor hun boede til sin død i 2017.

Nærværende nyhedsartikel fra den aarhusianske avis Demokraten omtaler nyheden om Grethe Bartrams tilfangetagelse.

Udklip fra Demokraten den 17. maj 1945
Udklip fra Demokraten den 17. maj 1945. Foto: Besættelsesmuseet Aarhus


Storstikkersken Grethe Bartram fanget

Blev paagrebet i Fredericia i Aftes

 

Storstikkersken Grethe Bartram fra Aarhus – eller som hendes egentlige Navn er – Maren Margrethe Thomsen, født Bartram – er i Aftes blevet paagrebet i Fredericia.

Grethe Bartram var en af Gestapos mest ivrige Haandlangere, og hun var uhyre farlig. Hun havde forstaaet at skaffe sig Indpas i illegale Kredse og spillede i lang Tid Dobbeltspil, inden hun blev indkredset af Modstandsbevægelsen. Hun blev dødsdømt, men da hun paa Østbanetorv skulde likvideres, lykkedes det kun at saare hende. Senere flygtede hun til Esbjerg, hvor hun opholdt sig i Gestapos Hovedkvarter, da dette blev sprængt l Luften. Hun slap med at blive saaret og kom sig ret hurtigt. Da Tyskerne kapitulerede flygtede hun til Kolding og er altsaa taget videre til Fredericia, hvor Skæbnen indhentede hende.

Grethe Bartram, der kun er 24 Aar gammel havde ialt angivet ca. 40 personer til Gestapo, deriblandt Kunstmaler Thorvald Hansen og hans to Sønner, samt sin egen Mand! Som bekendt døde både Thorvald Hansen Og Ib Hansen i Koncentrationslejren.

Grethe Bartram vil blive ført til Aarhus, hvor hun vil blive stillet for Retten.

Hun var Model for ”Ung Kunst” og kom paa denne Maade i Forbindelse med illegale Kredse og spillede under Dække med dem.