David Hamilton Jackson, 1884-1946

Artikler

David Hamilton Jackson (1884-1946) var arbejderleder, redaktør og politiker i Dansk Vestindien og af afrikansk oprindelse. Han spillede en vigtig rolle i arbejderbefolkningens organisering og politiske bevidstgørelse i kolonien – og blev en svoren fjende af det lokale danske styre. Efter salget af Dansk Vestindien til USA i marts 1917 tog han til USA for at studere jura. Da han i 1923 vendte tilbage, trådte han ind i Colonial Council of St. Croix og blev senere dommer i byretten i Christiansted.

David Hamilton Jacksons begyndende kritik

Jackson var ud af en lærerfamilie på St. Croix og blev som ganske ung selv lærer; men han blev afskediget efter strid med de lokale myndigheder. De usle levevilkår for øernes farvede befolkning fik Jackson til at gå ind i den gryende reformbevægelse, som allerede i 1902 krævede forbedringer. I 1914 begyndte den velbegavede unge mand sit virke som skribent med artiklen ”Why is not a Negro-Press established in the Danish West Indies”. I mange andre artikler i lokalpressen kritiserede han voldsomt forholdene og de lokale danske embedsmænd.

David Hamilton Jackson

David Hamilton Jackson (1884-1946). Fra: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

David Hamilton Jacksons rejse til Danmark

Efterhånden blev Jackson den toneangivende repræsentant for arbejderbefolkningen på St. Croix – og til dels hele Dansk Vestindien. Sommeren 1915 rejste han til Danmark, hvor han fik foretræde for finansminister Edvard Brandes (1847-1931) og andre radikale og socialdemokratiske politikere, der var enige i det presserende behov for reformer. Jackson talte også ved flere velbesøgte møder i København og provinsen. Foruden mange kønne ord blev det eneste konkrete resultat af hans besøg en tilladelse til selv at udgive en avis i Dansk Vestindien.

David Hamilton Jackson på Grønttorvet i København 1915

David Hamilton Jackson på Grønttorvet i København under sit besøg i 1915.
Fra: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

The Herald

Avisen begyndte at udkomme 1. november 1915 og fik navnet The Herald. Jackson stod selv for meget af indholdet. Hertil kom alment oplysende stof, sakset fra den amerikanske borgerrettighedsbevægelses publikationer. The Heralds mål var gennem oplysning at skabe grobund for bedre vilkår både socialt, politisk og økonomisk. Foruden til arbejderklassen henvendte avisen sig til utilfredse sorte vestindere fra middelklassen.

The St. Croix Labor Union

Arbejderforeningen blev dannet i november 1915 på David Hamilton Jacksons initiativ. Formålet var at mobilisere og organisere øens mange landarbejdere for at hæve lønningerne og bedre arbejdsforholdene. Jacksons glimrende oratoriske evner på en række stormøder fik rigtig mange til at slutte op om bevægelsen.

Da sukkerhøsten skulle til at gå i gang i januar 1916, gik arbejderne i strejke på alle øens plantager. Plantageejerne havde fuldstændig undervurderet Jackson og hans bevægelse, så efter en måneds tid måtte de kapitulere for at få bjærget høsten, og lønningerne blev væsentligt forhøjet. Samme år gentog de mange havnearbejdere på St. Thomas successen.

Øsalget og tiden efter 1917

David Hamilton Jackson havde som udgangspunkt ikke ønsket, at Danmark solgte kolonien til USA, som der havde været forsøg på gennem årtier. Under indtryk af de stadig manglende reformer skiftede han imidlertid standpunkt og agiterede kraftigt for øsalget. Øernes befolkning blev ikke spurgt af det officielle Danmark om deres holdning til øernes fremtid. Jackson foranstaltede 1916 derfor sin egen folkeafstemning på St. Croix, hvor resultatet blev så klart som 4.727 stemmer for salg til USA og kun 2 stemmer imod! Der blev naturligvis sat spørgsmålstegn ved dette resultat; men det tegnede ganske godt den helt dominerende stemning på øerne. Det var da også på denne tid, at flere begyndte at kalde Jackson for ”The Black Moses”.

Den 31. marts 1917 blev Dansk Vestindien overdraget til USA og kom til at hedde US Virgin Islands. Der opstod indre trakasserier i arbejderforeningens ledelse, og David Hamilton Jackson drog til Washington DC et par år for at studere jura. Ved sin hjemkomst trådte han 1923 ind i Colonial Council of St. Croix. Ti år senere blev han dommer i byretten i Christiansted. Han døde i 1946 kun 61 år gammel.

I dag er 1. november officiel helligdag i US Virgin Islands. Den kaldes D. Hamilton Jackson Day og er lagt på årsdagen for udgivelsen af første nummer af the Herald. En buste af Jackson er opstillet på havnepladsen i Christiansted på St. Croix.

David Hamilton Jacksons hjemkomst fra Danmark 1915, som Storm P. forestillede sig den.

David Hamilton Jacksons hjemkomst fra Danmark 1915, som Storm P. forestillede sig den i satirebladet Svikmøllen. Fra: Det Kongelige Bibliotek

 


Denne artikel er udarbejdet i samarbejde med Rigsarkivet.

Læs mere om David Hamilton Jackson på Rigsarkivets side om Dansk Vestindien.

Om artiklen

Forfatter(e)
Erik Gøbel
Tidsafgrænsning
1884 -1946
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
11. januar 2017
Sprog
Dansk
Litteratur

Betænkning afgiven af den … nedsatte Rigsdagskommission angaaende de dansk vestindiske Øer, Kbh. 1916 [især bilag B]

Gøbel, Erik: David Hamilton Jackson – en vestindisk arbejderleder, Personalhistorisk Tidsskrift (2017).

Udgiver
danmarkshistorien.dk