Erik Gøbel

Seniorforsker, cand.mag.
Rigsarkivet, København