Erik Gøbel

Seniorforsker, cand.mag.

Rigsarkivet, København.