Dansk udviklingsbistand, efter 1949

Quiz

Danmark har givet udviklingsbistand siden 1949, da Danmark gav sit første bidrag til FN's udviklingsprogram, og med Loven om Samarbejde med Udviklingslandene i 1962 etablerede Danmark sit første egentlige bilaterale udviklingsprogram.

I denne quiz kan du teste din viden om dansk udviklingspolitik.

danmarkshistorien.dk har udarbejdet et tema om dansk udviklingsbistand. Til dette tema er knyttet en temaquiz med 10 spørgsmål af forskellig type. Alle spørgsmål kan besvares ud fra det materiale, der er tilknyttet temaet.

Quiz: Dansk udviklingsbistand gennem 50 år

God fornøjelse!