Danmarks og Norges Økonomiske Magazin 1757-1764

Artikler

Danmarks og Norges Økonomiske Magazin er en samling af afhandlinger med forslag til forbedringer af de to rigers økonomi, udgivet i årene 1757-64. I spidsen for tidsskriftet stod Københavns Universitets prokansler Erik Pontoppidan (1698-1764), der tidligere havde været biskop i Bergen.

Baggrunden for tidsskriftet var, at Frederik 5. (født 1723, regent 1746-1766) i 1755 havde opfordret alle retskafne patrioter til at fremkomme med ”alle de indsigter, som tjener til at vedligeholde landets velstand, formindske udgifterne, formere indkomsterne og i almindelighed folkets nødvendigheder.” Magasinet er blandt de første eksempler på den oplyste, ”opinionsstyrede” enevældes diskuterende offentlighed og fik betydning for den videre økonomiske politik, bl.a. de tidlige landboreformer. Dets afhandlinger er forfattet af præster, forvaltere, godsejere, handelsmænd og forskellige slags embedsmænd og omhandler mange forskellige økonomiske forhold.

Om artiklen

Forfatter(e)
Steen Busck
Tidsafgrænsning
1757 -1764
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. november 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Feldbæk, Ole: Tiden 1730-1814, Gyldendals Danmarks historie bd. 4 (1982).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Steen Busck
Tidsafgrænsning
1757 -1764
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. november 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Feldbæk, Ole: Tiden 1730-1814, Gyldendals Danmarks historie bd. 4 (1982).

Udgiver
danmarkshistorien.dk