Annonce for en ny ølhandel i Thisted, 24. april 1880

Kilder

Kildeintroduktion:

I Thisted Amtsavis kunne læserne den 24. april 1880 se en annonce fra en ny ølforretning, der var åbnet i Thisted samme år. Annoncen viser nogle af de specialøl, der blev solgt i hele landet. L. Gjørup var øltapper, og han havde mange kolleger. Det var nemlig ikke bryggerierne selv, der tappede øllet på flasker. Det var lagt i hænderne på øltappere. ”Ølbouteillering” betyder øltapning. Gjørup solgte både bajersk øl og lagerøl fra Carlsberg i sin butik i Thisted. Det virker umiddelbart underligt, da det er det samme produkt. Men i datiden blev navnene ofte brugt i flæng. Af særlig interesse er, at Gjørup solgte pilsnere fra Alliance-Fabrikken, som kom før Tuborg med deres pilsner. Tuborgs pilsner var først klar 1. maj 1880. Den eneste af de klassiske hvidtøl i Gjørups sortiment var den søde dobbeltøl. Det var traditionelt en af de bedste og dyreste hvidtøl. Og at den hed Nr. 1, understreger, at det var den bedste kvalitet dobbeltøl.

Lagerøl er fællesbetegnelse for undergæret øl, der sædvanligvis er stærkt, typisk med en alkoholprocent mellem 4 og 7. Hvidtøl betegner overgæret øl, der ofte er svagt med en alkoholprocent mellem 1,5 og 3. Lagerøl omfatter bajeren fra tyske Bayern og pilsneren fra Plzeň i Tjekkiet og de øl, de har inspireret til. Bajeren er mørk, pilsneren lys. Begge typer skal lagres i flere uger og kaldes derfor ofte lagerøl. Hvidtøl omfatter århundredgamle traditionelle danske øltyper som fx skibsøl, dobbeltøl, bitterøl, bordøl og husholdningsøl. Hvidtøl kan både være lyst og mørkt og skal ikke lagre længe.

Annoncen i Thisted Amtsavis


Ny Ølbouteilleringsforretning[1] i Thisted.

Undertegnede aabner Dags Dato en ny Ølbouteilleringsforretning, hvor alle Sorter Øl føres, som:

  • Carlsberg Baierskøl,
  • Albani do.[2],
  • Sødt Dobbelt-Øl Nr. 1,
  • Carlsberg Lagerøl,
  • Alliance (Pilsner) Øl,
  • Enkelt Porter,
  • Dobb. do.,
  • Pale Ale og
  • Strong Ale.

Ovennævnte Ølsorter anbefales til billigste Priser saavel til Forbrugere som Forhandlere, og enhver Ordres effektueres prompte.

NB. Bestillinger modtages fra Byen og Landet. Til de ærede Familier herpaa Pladsen vil Øllet blive hjembragt.

Man bedes henvende sig til hr. Andr. Brøndserslev, der forestaaer Udsalget i mit tidligere Butikslokale.

L. Gjørup.


Ordforklaringer m.m.

[1] Ølbouteilleringsforretning: Ølbouteillering er et ældre dansk ord for øltapning, hvor 'bouteille' stammer fra fransk og betyder flaske. Der henvises altså til en virksomhed, der enten specialiserer sig i at tappe øl eller sælger øl, der er aftappet på flasker.

[2] do.: forkortelse for ditto.


Dette materiale er udgivet i forbindelse med Aarhus Universitetsforlags bogserie '100 danmarkshistorier', der er Danmarks historie fortalt af 100 forskere i 100 bøger. På danmarkshistorien.dk udkommer løbende artikler, film og kilder i forbindelse med bøgerne. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.