Jørgen Mikkelsen

Forskningsområde:
Dansk og europæisk byhistorie før ca. 1850. Desuden forskellige aspekter af dansk rets- og kriminalitets-, administrations-, social-, medicin-, uddannelses-, militær-, migrations- og landbrugshistorie.

Arkivar, seniorforsker, ph.d.
Rigsarkivet

Læs mere om Jørgen Mikkelsen