Velfærdsstaten, 1945-1973

Film

I denne film fortæller Anne Sørensen om et af efterkrigstidens helt centrale projekter og kendetegn: udviklingen og udbygningen af velfærdsstaten. Du kan blive klogere på den danske velfærdsstatsmodels særlige kendetegn: at velfærdsydelser i udgangspunktet var universelle, dvs. en ret for alle, og at velfærdspolitikken blev finansieret gennem progressiv beskatning frem for gennem en forsikringsmodel. Udviklingen af velfærdsstaten hang altså sammen med den førte økonomiske politik, men også med markedsøkonomiens generelle udvikling, der særligt i 1960'erne var præget af økonomisk vækst. Hør også om, hvordan velfærdsstaten fik betydning for alt fra befolkningens levestandard og boligforhold til erhvervsfordelingen og efterkrigstidens kulturelle og sociale norm- og traditionsbrud.

Filmen er en del af Aarhus Universitets onlinekursus i danmarkshistorie.  

Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'English', hvis du vil se filmen med undertekster.

Se flere film i danmarkshistorien.dk's filmarkiv.