Skolebørn, syge og fattige - 1700-tallets socialreformer

Film

Ved den lutherske reformation i 1536 havde de fattige, de syge og skolebørnene været statens, dvs. kongens ansvar. I denne film fortæller Nina Koefoed om en række sociale reformer i 1700-tallet, der organiserede statens ansvar på fattig- og skoleområdet på nye måder.

Tag med på besøg i et af de fattighuse, såkaldte hospitaler, godsejere oprettede for at leve op til deres sociale forpligtelse over for de fattige og syge på deres godser, og hør om Fattigloven af 1708, der var periodens første store lovgivning om fattigforsorg. Loven forbød tiggeri og fastsatte, at mens de værdigt trængende skulle hjælpes og forsørges via den lokale fattigkasse, omgangsforsørgelse eller andre tiltag, skulle de uværdigt trængende sættes til at arbejde i manufakturhuse. Du kan også opleve en af de skolestuer, hvor børn efter skolelovene af 1739 og 1740 modtog den obligatoriske undervisning. Lovene etablerede som noget nyt skolepligt i Danmark og skabte en idé om et ensartet skolesystem for hele landet, der videreførtes i skoleloven af 1814.

Filmen er en del af Aarhus Universitets onlinekursus i danmarkshistorie.  

Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.

Se flere film i danmarkshistorien.dk's filmarkiv.