Opråb forud for oprettelse af Nordslesvigsk Skoleforening, 1892

Kilder

Kildeintroduktion:

Nærværende opråb blev offentliggjort i november 1892 i en række dagblade i Nordslesvig som optakt til oprettelsen af Nordslesvigsk Skoleforening den 30. november 1892. Foreningens mål var i de følgende år at yde støtte til at sende dansksindede slesvigere på skoleophold i Danmark. Opråbet og oprettelsen af skoleforeningen skete på baggrund af de preussiske myndigheders såkaldte fortyskningspolitik i de nordslesvigske skoler i det nuværende Sønderjylland. Det danske nederlag til Østrig og Preussen i den 2. Slesvigske Krig i 1864 medførte, at det danske monarki tabte 2/5 af sit landområde, herunder størstedelen af Nordslesvig, hvor en stor gruppe dansksindede havde deres hjem.

Fortyskningen indtraf allerede i 1864 i købstæderne, men blev intensiveret fra perioden 1889 til 1903 med Köller-politikken, opkaldt efter Slesvig-Holstens overpræsident Ernst von Köller (1841-1928). Köller-politikken indebar forsøg på at undertrykke danskheden gennem blandt andet mødeforbud, masseudvisninger, fængselsstraffe og fratagelse af forældrerettigheder med det formål at lægge en dæmper på det nationale spørgsmål i Sønderjylland. Den brutale politik fik dog den modsatte effekt, nemlig et tilspidset modsætningsforhold mellem dansk og tysk. Ernst von Köller blev i 1903 tvunget til at forlade landsdelen på grund af kraftig kritik fra moderat tysk hold. 

Nordslesvigsk Skoleforening skiftede efter Genforeningen i 1920 navn til Sønderjydsk Skoleforening og findes fortsat. Dens formål har siden været at at støtte dansk skolevæsen og folkeoplysning syd for nuværende grænse, at yde unge mennesker derfra hjælp til skoleophold og uddannelse i Danmark og at fremme undervisning og uddannelse i de sønderjyske landsdele, særligt i "de nationalt vanskelige egne" (udtrykket dækker over de sogne nord for 1920-grænsen, hvor tyskheden stod stærkest).

Vort modersmål er nu snart fuldstændig fortrængt af den offentlige skole, vore privatskoler er lukkede og man forbyder os at lade vore børn undervise i kongerigske skoler. Disse sørgelige skoleforhold må ganske naturligt opfordre alle danske forældre til af al kraft at værne om den rest af dansk, der endnu er tilbage i folkeskolen, til at tage energisk fat på dansk undervisning i hjemmene, og til i så stor udstrækning som muligt at sørge for ungdommens undervisning i dansk, efter at skolepligten er ophørt.

En forening, som kan lede, spore og støtte arbejdet i disse retninger, vil efter vore mening kunne gjøre et velsignelsesrigt arbejde og danne et betydningsfuldt led i den nationale forsvarskamp, der er bleven os påtvungen.

Vi indbyde derfor vore meningsfæller til et offentligt møde hos gjæstgiver Aabling i Skærbæk onsdagen den 30. november, efterm. kl. 3 for at rådslå om, henholdsvis oprette en almindelig skoleforening for Nordslesvig.

Opråbet blev underskrevet af 64 ledende personer i den nationale kamp:
A.P. Lund, Rejsby-Ballum
Jens Petersen Jensen, Lovrup
A.T. Hansen, Randerup
H.P. Hanssen, Sønderborg
Frederik Høyberg, Nørmark
H. Petersen, Rørkjær
H.Å. Knudsen, Trøjborg
L. Bertelsen, Tevring
Th. Refslund, Vellerup
H.M. Boesen, Søndernæs
Anders Jørgensen, Haved
Mathias Petersen, Haved
L. Arnum, Bovlund
L.B. Poulsen, Bovlund
J. Fausbøl, Branderup
A.D. Hörlück, Rurup
H. Thomsen, Roost
J.N.H. Skrumsager, Københoved
A. Jensen, Gram
Ludvig Petersen, Gramby
Christian Thygesen, Skærbæk
N. Beyer, Vangsbo
Jes P. Mærsk, Vodder
H.P. Hansen, Arnum
Jens Warming, Lundsmark
Klaus M. Smidt, Lundsmark
D. Hansen, Møgeltønder
P.B. Bertelsen, Ballum
K. Knudsen, Visby Hedegård
A. Petersen, Korntved
Hans Lassen, Lysabild
H. Jepsen, Rørkjær
F.C. Mathiesen, N. Vollum
H.J. Høgh, N. Vollum
J. Michelsen, Kolstrup
Gustav Johannsen, Flensborg
N.H. Callesen, Lerskov
Ph. Møller, Jægerup
Falle Lilholdt, Løjt Kirkeby
P.H. Wiuff, Sillerup
Peter Skau, Bukshave
Oluf Høyer, Øster Lindet
A. Jürgensen, Graasten
And. Andresen, Skjeldemark
A. Poulsen, Sottrup
P. Lorensen, Søvang
Chr. Salling, Kastbjerg
N.M. Aabling, Døstrup
B.N. Bennedsen, Harres
A.C. Lau, Stenderup
J. Bjorholm, Ørderup
J.J. Bennedsen, Bylderup
N.H. Bossen, Løgumkloster
Nicolai Knudsen, Ottersbøl
P.N. Pedersen, Kvorp
Jens Chr. Holm, Lindetskov
H. Lund, Gaansager
R.P. Clausen, Smedager
Hans Nissen, Viby
P. Reimers, Sønderborg
P.H. Pedersen, Visbjerg
Niels Andersen, Medolden
J. Iversen, Svejrup