HØR: Ove Rode taler om grundlovsforslaget 26. oktober 1912

Lydklip

Kildeintroduktion:

I denne lydoptagelse fra 1913 gengiver den radikale politiker Ove Rode (1867-1933) afslutningen på den tale, han holdt i Folketinget den 26. oktober 1912. Talen blev holdt i forbindelse med et nyt grundlovsforslag, som fandt bred opbakning i Folketinget. Det samme gjorde sig dog ikke gældende i Landstinget, hvorfor forslaget ikke blev vedtaget. Det lykkedes til gengæld at opnå enighed om en forfatningsændring i 1915 (der trådte i kraft i 1918). I talen giver Ove Rode udtryk for behovet for en ny grundlov.

    

Transskription:

Junigrundloven blev bygget op som et rummeligt Forfatningshus af et stort Slægtled i vor politiske Historie. Det samme Slægtled blev slidt forfærdeligt op under vanskelige ydre Konflikter.

Træt og mismodigt under Ulykker, der ramte vort Folk, lod det Junigrundloven glide sig af Hænde, og den Slægt, der fulgte efter, havde ikke Magt til at opretholde den.

Vi, som er født omkring Forfatningen af 1866's Givelse, og som altsaa politisk er opvoksede og prægede af Statskupets Misbrug af Godsejerprivilegierne, og vi, som videre har set denne usle Forfatning gøre Vilkaarene ringere og ringere for det offentlige Liv - for os vil ingen Gerning være kærere end at udslette den sporløst.

Det er den ene Del af vor Opgave, den anden er at bygge et Forfatningshus for den kommende Slægt, hvori den kan føre et bedre og tryggere politisk Liv, end vi har haft.

Derfor siger vi: Uanset hvilke Mænd, der nu erklærer, at dette skal ske, og uden at spørge om, hvad vi var og er og fremdeles vil være uenige med dem om, saa vil al vor Virken i denne Sag gaa ud paa, at der paa Grundlag af Forfatningsforslaget af 23de Oktober skal tilvejebringes her i Salen og i Folket et Flertal stærkt nok til at genrejse en ny Juni-Grundlov.Ove Rode
Ove Rode. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Lydklip

Forfatter(e)
Ove Rode
Oprindelse
Statsbibliotekets Lydsamling
Kildetype
Tale, Lyd
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
23. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk