HØR: Jens Otto Krag (S) meddeler sin afgang som statsminister i 1972

Lydklip

Kildeintroduktion:

I dette lydklip fra Folketingets åbning den 3. oktober 1972 meddeler statsminister Jens Otto Krag (1914-1978) sin afgang. Krags tilbagetræden kom som en stor overraskelse for de fleste og var et brud med traditionelle procedurer, da dronningen ikke var blevet informeret. I første del af talen informerer Jens Otto Krag om det kommende folketingsår, hvorefter Folketingets formand igen giver ham ordet og afgangen meddeles. Han gør det klart, at regeringen fortsætter, men uden ham som statsminister.

 

Transskription af lydklippet: 

Der forestår et travlt arbejdsår for Folketinget. Regeringen vil sætte stærkt ind på at medvirke til, at vi undgår den tidsmæssige ophobning af lovgivningsarbejdet, som vi så ofte har beklaget. Regeringen opfordrer alle partier i Folketinget til at deltage i et bredt samarbejde om gennemførelse af den politik, hvis hovedelementer jeg her har skitseret.

Behovet for samarbejde er blevet endnu større, efter at EF-afgørelsen er truffet. Regering og Folketing har et stort ansvar, når det gælder at sikre, at danske synspunkter og danske interesser kan få størst mulig bærekraft i EF-samarbejdet. Hertil kræves, at Folketinget til stadighed er orienteret om alle sider af EF-samarbejdet, så der fra de tidligste faser af en sags udvikling kan udstikkes retningslinjer for danske ministre og embedsmænd. Med dette for øje vil regeringen foreslå markedsudvalget gjort permanent og dets stilling styrket.

De europæiske fællesskabers udvikling er ikke fastlagt en gang for alle. Det fremtidige samarbejdsmønster og de opgaver, som vil blive taget op i EF, vil være bestemt af styrken af de forskellige sociale og politiske kræfter, der gør sig gældende i de enkelte medlemslande. I nært samarbejde med de kræfter i Europa, der har samme grundsyn, som har præget den økonomiske og politiske udvikling i Danmark, vil vi fra dansk side sætte stærkt ind på, at det bliver den progressive linje, jeg har skildret i indledningen til min redegørelse, der bliver den udslagsgivende.
Befolkningens aktive tilslutning og medvirken hertil er en afgørende forudsætning for, at det kan lykkes. Det vil blive en prøvesten for folkestyrets formåen, om vi evner at tage denne udfordring op. Det kan bedst ske ved samarbejde mellem alle partier her i Folketinget. Må jeg tillade mig at foreslå, at vi udbringer et trefoldigt leve for Danmark.

Danmark leve! Hurra! Hurra! Hurra!

- Statsministeren har ønsket at give en meddelelse til tinget, værsgo.

Jeg takker formanden for, at jeg får lov til at give en meddelelse til tinget. Efter afstemningen i går er den parlamentariske situation uændret: Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage, og jeg vil benytte en gunstig lejlighed til at gøre det. Jeg vil senere på dagen have et møde med Hendes Majestæt Dronningen og der træffe den afgørende beslutning.

- Mødet er udsat, mødet genoptages i dag kl. 13.15, kl. 13.15.

Mødet er hævet.
­


Jens Otto Krag
Jens Otto Krag. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Lydklip

Oprindelse
Statsbibliotekets Lydsamling
Kildetype
Tale, Lyd
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
23. maj 2022
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk