HØR: Interview om husholdningsskolens virke i 1930'erne

Lydklip

Kildeintroduktion:

I denne optagelse fra 1930'erne interviewes frk. Thomsen, der er lærerinde på en husholdningsskole. Indslaget er en del af en udsendelse om byungdommens fritid. Den treårige uddannelse til husassistent er ikke kun praktisk, men også teoretisk funderet, hvilket ifølge frk. Thomsen er nødvendigt, da tiderne har ændret sig. Husmødre har i større udstrækning arbejde uden for hjemmet, og de kan derfor ikke oplære de unge piger. Desuden er der kommet nye ernæringsteorier, som det er vigtigt at have kendskab til. Ifølge lærerinden undervises de unge piger på skolen blandt andet i madlavning, næringsmiddellære, budgetlægning, teoretisk barnepleje, skræddersyning og anden uundværlig viden for den vordende husmoder.

 

 

 Transskription af interviewet:

- Sig mig engang, frk. Thomsen, lærer de unge piger andet end lige at lave mad, for det lærer de jo også hjemme i huset, hvor de er ansat?

Jo, de har foruden madlavning, har vi også teori. Vi underviser dem i de der næringsmiddellære, senere, som tredjeårselever, lærer de også budgetlægning. Det er nemlig uhyre vigtigt for den unge pige at kunne lægge et budget, og senere som husmor betyder det forfærdelig meget for hjemmets økonomi, at konen forstår at lægge et budget. Og desuden har vi, underviser dem også i teoretisk barnepleje, det er nemlig også uundværligt for den vordende husmor, at vide, hvordan hun skal behandle det spæde barn.

Endvidere har vi skræddersyningskursus, der har vi tre fortløbende skræddersyningskursus. Der lærer de første år at sy deres Marthadragt, andet år syr vi en sort serveringskjole, og tredje år lærer de tilskæring og tegning, så de selv kan klippe deres egne kjoler, og som husmødre at de senere også kan sy børnenes tøj.

- Det var ikke så lidt. Men når de nu er færdige her og har gennemgået deres eksamen, tror De så, at de har bedre chancer for en stilling end andre huslige unge piger, som bare har været almindeligt i huset?

Jeg kan ikke sige andet end, allerede hvor vi ikke engang har de færdige husassistenter, der er stor rift om at få de unge piger, vi har haft utallige henvendelser fra husmødre, der meget gerne ville have fat på en uddannet husassistent.

- Synes De, det er nødvendigt for de unge piger at gennemgå al den teori ved siden af den praktiske huslighed?

Jo, det er det. For man må tage i betragtning, at tiderne har forandret sig meget. Vore bedstemødre og oldemødre, de var indstillet på at oplære den huslige unge pige.

Nu har husmødrene jo ofte deres arbejde uden for hjemmet og er ikke indstillet på at tage sig af den unge piges uddannelse. Endvidere kommer dertil disse mange nye ernæringsteorier, som viser, hvor vigtigt det er, at børn får tilstrækkelige med vitaminer, og derfor er det nødvendigt, at unge piger også har øjnene op for ernæringens betydning.

- Tak skal De have.
Når vi har taget dette kursus med i udsendelsen om byungdommens fritid, så er det, fordi vi anser netop denne huslige uddannelse, som er så grundig, for så vigtig.