HØR: Folkevisen "Vi haver os en majbøg sat"

Kilder

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres et uddrag af folkevisen "Vi haver os en majbøg sat" sunget af husbestyreinde Lovise Hansen fra Dover i Sydthy. Lovise Hansen var født og opvokset i Brønderslev i Vendsyssel, hvor hun virkede som lærerinde. Gennem sin store interesse for indsamling af folkeminder kom hun i kontakt med folkemindeforskeren Evald Tang Kristensen (1843-1929), der indsamlede folkeviser fra hele Danmark (dog primært i Jylland). Optagelsen stammer fra 1907, hvor Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner Nielsen (1881-1953) rejste rundt i Jylland med en fonograf og optog folkeviser, fremført af almindelige mennesker. 

Folkevisetraditionen som her udleves menes at kunne føres tilbage til 1200-tallet. Viserne har taget mange former, heriblandt som historiske viser, skæmte- og trylleviser. Denne vise er en efterklangsvise tidligere brugt i forbindelse med “Sommer i by” fejringen i Himmerland. Efterklangsviserne stammer oprindeligt fra 1500-tallet, og traditionens storhedstid forsætter indtil 1700-tallet, hvor genren udkonkurreres af skillingsvisen. Visetypen er netop kendetegnet ved ofte at have været blevet brugt i forbindelse med optog, lege samt i forbindelselse med årets fester. Denne vise var endnu i 1960'erne kendt af enkelte i Himmerland.

    


Noteblad. Fra Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket.

Vi haver os en majbøg sat,
- maj vær velkommen -
og den satte vi om pinsenat.
Glæde os Gud for sådan søde sommer.

Vi haver os en majbøg sat,
- maj vær velkommen -
og den satte vi om pinsenat.
Glæde os Gud for sådan søde sommer.Lovise Hansen ca. 1911. Fra Dansk
Lyshistorie, Statsbiblioteket.

Om kilden

Dateret
1907
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd, Folkevise
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
13. november 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk