HØR: Christian 10. indvier Lillebæltsbroen i 1935

Lydklip

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres Christian 10.s (1870-1947) tale ved indvielsen af Lillebæltsbroen i 1935. Dette var en stor dag i dansk infrastrukturs historie, da Jylland og Fyn for første gang fik en landsfast forbindelse. Byggeriet blev igangsat i 1929 og var kun én af en række store byggeprojekter rundt om i landet, der bl.a. havde til sigte at nedbringe den store arbejdsløshed, som fulgte i kølvandet på den økonomiske krise. I klippet giver Christian 10. bl.a. udtryk for sin beundring af den tekniske og arbejdsmæssige indsats.

    

Transskription af Christian 10.s tale:

Når vi i dag står over for fuldendelsen af denne brobygning, kan vi ikke andet end beundre den tekniske indsats, der ligger til grund for dette arbejdes udførelse. Lige fra de forarbejder der er foregået, den matematiske nøjagtighed, og til det daglige tilsyn med broens udførelse. Stands over for de arbejdere der har været beskæftigede under bygningen.

Det er en historisk begivenhed, vi i dag er vidner til. Da forbindelsen landfast mødtes mellem Fyn og Jylland. Hvor broen ikke blot stå som et monumentalt minde om vor slægtleds tekniske dygtighed. Men også tjene dens vekselvirkning mellem befolkningen på Fyn og i Jylland, til ære og gavn for vort fædreland.

Idet jeg erklærer Lillebæltsbroen for åbnet for trafikken, udbringer jeg et trefold Danmark leve. Det leve, (i kor) hurra, hurra, hurra!


Filmklip fra indvielsen af Lillebæltsbroen den 14. maj 1935. Christian 10. ankommer til festpladsen ved Lillebæltsbroen og åbner broen. Fra: danmarkpaafilm.dk, Det Danske Filminstitut.


Første lyntog over broen
Første lyntog kører over Lillebæltsbroen. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket