HØR: Christian 10. indvier Storstrømsbroen i 1937

Lydklip

Kildeintroduktion:

I dette lydklip fra 26. september 1937 høres Christian 10.s tale ved indvielsen af Storstrømsbroen som forbinder Falster med Masnedø. Rigsdagen vedtog byggeriet samme dag i 1932 som man besluttede at bygge Oddesundbroen, og var del af regeringen Stauning-Munchs (1929-1942) politik i imødekommelsen af den store arbejdsløshed som den økonomiske krise i 1930'erne medførte. I talen takker Christian 10. bl.a. arbejderne, ingeniørerne samt mindes de, som mistede livet under byggeriet.

    

Transskription af Christian 10.s tale:

Det er anden gang, at jeg står foran åbningen af en bro her i landet. Sidste gang imellem Jylland og Fyn, og denne gang imellem Sjælland og de sydlige ø.

Vi står alle, og anerkender det arbejde som her nedlagt. Ikke blot imellem ingeniørerne som udregnede, og var med til bygningen af broen, men også over for enhver der har givet sin kraft og vilje til at gennemføre arbejdet. Og lad mig også her mindes dem, der ofrede livet i deres arbejde.

Indenrigs har broen betydning for os alle, men den er jo også et bindeled udad. Måtte de forhåbninger, vi nærer til denne bro, også vise sig fremtiden at slægten der kommer efter os, med anerkendelse kan se på den indsats, vi her har vist.

Idet jeg erklærer Storstrømsbroen for åbnet, beder jeg Dem og forene Dem med mig i et trefold leve Danmark. Det leve, (i kor) hurra, hurra, hurra!


Filmklip fra indvielsen af Storstrømsbroen den 26. september 1937 på Christian 10.s fødselsdag. Kongen holder indvielsestalen for de tusindvis af fremmødte gæster, og toget kører over den 3.199 meter lange bro med kongen og kronprinseparret ombord. Fra: danmarkpaafilm.dk, Det Danske Filminstitut.

Lydklip

Forfatter(e)
Christian 10
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Tale, Lyd
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
17. juni 2022
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk