HØR: Aksel Larsen (DKP) taler før Landstingsvalg 1936

Lydklip

Kildeintroduktion:

I en tale i forbindelse med Landstingsvalget i september 1936 genbruger daværende formand for Danmarks kommunistiske Parti (DKP), Aksel Larsen (1897-1972), dele af sin 'bådtale' fra 1931.

I dette lydklip opfordrer Aksel Larsen vælgerne til at stemme således, at det blev "Landstingets dommedag". Han ønskede, at Landstingets flertal skulle svare til Folketingets, hvorigennem det ville blive muligt for Folketinget at få gennemført sin politik. Arbejderne og arbejderpartierne skulle gå sammen mod kapitalismen, uanset politiske uoverensstemmelser.

    


Transskription:

Gennem to generationer har folket herhjemme ført kamp for at frarive reaktionen og overklassen politisk indflydelse. Gang på gang syntes kampen vundet, men skuffelser fulgte.

Sagt i al sin enkelthed gælder afgørelsen ved landstingsvalget, om det, der samlede vælgernes flertal i 1935, skal blive til lov her i landet, og om der gennem flytning af Landstingets flertal skal skabes muligheder og hidføres garantier for gennemførelsen af den politik, kapitalisterne og deres agenter frygter, men som det arbejdende folk, der udgør folkets store flertal, ønsker.

Derfor lader vi alt, hvad der ellers skiller, hvile.

Derfor må den arbejdende og frisindede befolkning i denne situation forenes til fælles leg mod fælles fjende. Landstinget kan besejres, det skal besejres, og det vil ske, hvis stemmespild undgås, hvis vi løfter i flok.

Lad derfor ikke landstingsreaktionens agitation forvirre.

Lad ikke reaktionens og splittelsens forskellige agenter få lov til at virke.

Lad landstingsvalget blive indledningen til en ny tid, begyndelsen til den enhedsfront af den arbejdende og frisindede befolkning, som også i Danmark skal sikre sejren over folkets og frisindets fjender.

Lad det blive dommedag. Men lad det blive dommedag for Landstinget den 15. september.    


Aksel Larsen
Aksel Larsen. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket