Georg Frederik Krüger Ursin, 1797-1849

Artikler

Matematiker og astronom. Interesserede sig særligt for industriforhold og foretog i den forbindelse flere rejser i ind- og udland.

Videnskabsmand og praktiker

Georg Frederik Krüger Ursin var observatør ved Københavns Observatorium (Rundetårn), lærer ved Borgerdydskolen i København 1819-29, professor i matematik ved Kunstakademiet 1827-49, lærer i matematik ved Københavns Universitet 1829-31, lærer i Maskinlære på Polyteknisk Læreanstalt 1829-32, og hertil medlem af Videnskabernes Selskab 1829-49.

Ursin interesserede sig først og fremmest for den praktiske anvendelse af matematik og naturvidenskab. Gennem Selskabet til Naturlærens Udbredelse var det således ham, som foreslog oprettelsen af Polyteknisk Læreanstalt. Ursin bidrog desuden stærkt til populariseringen af de tekniske videnskaber gennem lærebogsvirksomhed og foredragsvirksomhed, samt først og fremmest udgivelsen af det første polytekniske tidsskrift i Danmark Magazin for Kunstnere og Haandværkere, som udkom i årene 1827-34 (fortsat i Nyt Magazin for Kunstnere og Haandværkere 1837-42).

For at studere industriforhold i praksis foretog Ursin flere rejser, heriblandt to indenfor Danmarks grænser i årene 1832 og 1833. Reportagerne herfra blev optrykt i Magazin for Kunstnere og Haandværkere og udkom efterfølgende i bogform under titlen Reise i Provindserne foretagen i Sommeren 1832 og Reise i Provindserne foretagen i Sommeren 1833. Disse skrifter giver et interessant indblik i både industrielle, sociale og integrationsmæssige forhold under industrialiseringens spæde begyndelse i Danmark.

G.F.K. Ursin
G.F.K. Ursin malet af Carl Simonsen. Fra: Wikimedia Commons

Om artiklen

Forfatter(e)
Peter Hegner Bonfils
Tidsafgrænsning
1797 -1849
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
16. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk