Folketingsvalget 1977

Artikler

Lige efter nytår 1977 blev der udskrevet valg til afholdelse den 15. februar samme år. Den socialdemokratiske mindretalsregering havde forinden fremlagt en samlet lovpakke til bekæmpelse af den hastigt voksende arbejdsløshed. Der kunne dog ikke opnås et bredt forlig, da Venstre modsatte sig dele af lovpakken. Statsminister Anker Jørgensen (S) valgte herefter at satse på overraskende gunstige opinionstal for Socialdemokratiet og udskrev nyvalg til Folketinget, to år før valgperiodens udløb.

Valgets temaer

Mange havde svært ved at se meningen med endnu et folketingsvalg kun to år efter det forrige, og det fjerde valg på godt seks år. Dette afspejledes i en tam og forholdsvis begivenhedsløs valgkamp, der i øvrigt kun fik begrænset avisdækning pga. en langvarig typografstrejke i Det Berlingske Hus. Trods dette var stemmeprocenten høj, og hele 88,7 % stemte til valget.

Valgets resultat

Valget blev en klar sejr til Socialdemokratiet, der gik frem med 12 mandater og fik 37 % af stemmerne. Partiet var således tilbage til niveauet fra før Jordskredsvalget i 1973. Retsforbundet havde også et godt valg og kom med seks mandater tilbage i Folketinget. Venstre blev til gengæld halveret og var dermed valgets helt store mandatmæssige taber. Partiet mistede hele 21 mandater og var nu tilbage på niveauet fra valget i 1973. Det Radikale Venstre oplevede også en betydelig tilbagegang på i alt syv mandater. De borgerlige stemmer var i stedet gået til Centrum-Demokraterne og Det Konservative Folkeparti. De Konservative gik mandatmæssigt frem for første gang siden valget i 1968 og fik 15 mandater. 5 mandater mere end ved katastrofevalget for partiet i 1975.

Valgresultatet kunne opfattes som en tillidserklæring til statsminister Anker Jørgensen, som sammen med venstrefløjspartierne og De Radikale kunne samle et flertal på 90 mandater, og den socialdemokratiske mindretalsregering fortsatte også efter valget. Bevægelserne i vælgerskaren var ikke helt så store og dramatiske som ved de to foregående folketingsvalg i 1973 og 1975, men antallet af partier i Folketinget var nu oppe på ikke mindre end 11.

Socialdemokratiet var styrket, men ikke mere end at man stadig var henvist til at søge forlig med skiftende partier for at opnå brede aftaler, der kunne søge at lempe 1970'ernes økonomiske krise. For at skabe et mere solidt fundament for krisepolitikken blev der i august 1978 dannet en ny mindretalsregering af Socialdemokratiet og Venstre med Anker Jørgensen som statsminister. Bortset fra under verdenskrigene var et sådant regeringssamarbejde mellem venstre og højre side i Folketinget enestående i det 20. århundrede. Modsætningerne mellem de to partier viste sig dog at være for store, og regeringssamarbejdet holdt kun et år.

Statistik

Fordelingen af stemmer efter valget i 1977Fordelingen af stemmer efter valget i 1977. Kilde: Danmarks Statistik

Fordelingen af mandater i Folketinget efter valget i 1977Fordelingen af mandater i Folketinget efter valget i 1977. Kilde: Danmarks Statistik

Den procentvise fordeling af stemmer efter folketingsvalget i 1977Den procentvise fordeling af stemmer efter folketingsvalget i 1977. Kilde: Danmarks Statistik

Fordelingen af mandater i Folketinget efter valget i henholdsvis 1977 og 1975Fordelingen af mandater i Folketinget efter valget i henholdsvis 1977 og 1975. Kilde: Danmarks Statistik