Den enevældige stat, 1660-1814

Film

I 1660 blev der indført enevælde i Danmark. Dermed fik kongen al magt i landet, og hele staten blev indrettet på at understøtte og udføre kongens politik. I denne film fortæller Nina Koefoed om den enevældige styreform og stat. Hør om, hvilke magtbeføjelser Kongeloven af 1665 gav den enevældige konge, samtidig med at den forpligtede ham på den evangelisk-lutherske kirke og tro; om udbygningen af administrationen efter enevældens indførelse som led i en statsopbygning, der skulle sikre og underbygge den enevældige magt; og om Danske Lov, der samlede kongerigets love i én lov og stillede alle indbyggere lige for loven. Du kan også blive klogere på, hvorledes kongens reelle magt – selvom han principielt havde al magt i landet – afhang af hans evne til at balancere de forskellige magtinteresser omkring kronen, med både embedsmænd og hoffet som markante magtfaktorer.

Filmen er en del af Aarhus Universitets onlinekursus i danmarkshistorie.

Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.

Se flere film i danmarkshistorien.dk's filmarkiv.