De første handelsbyer - Ribe i 700-tallet

Film

Ribe, der i dag betegnes som Nordens ældste by, blev etableret som handels- og håndværkerby allerede i begyndelsen af 700-tallet. I denne film fortæller professor Søren Sindbæk, hvad de sidste ti års arkæologiske arbejde i Ribe har afdækket om byens etablering, udvikling og aktiviteter i 700-tallet. Nye udgravninger og fund har nemlig ændret arkæologernes forestilling om byens tidlige historie, og både den nye og den gamle forestilling repræsenteres på Museet Ribes Vikinger, hvor fundene udstilles.

Ribe voksede frem omkring en handelsplads med transportveje ud i Europa, idet de nye sejlskibe kunne sejle derfra ad Ribe Å, Vadehavet og videre ad den store flod Rhinen. Senere spredte handelsnetværkene sig også længere væk, mod syd og nord. Ud over den fordelagtige placering og sejlskibene var der også et andet forhold, hvormed Ribe kunne gøre sig gældende som handelsby. Fund viser nemlig, at byen slog sine egne mønter, og det tyder på et ret avanceret samfund.

Hør også om Ribes velstand og håndværk i 700-tallet, herunder perlemagerhåndværket, og et overraskende fund af et stykke musikinstrument.

Filmen er en del af Aarhus Universitets onlinekursus i danmarkshistorie.

Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' hvis du vil se filmen med undertekster.

Se flere film i danmarkshistorien.dk's filmarkiv.