Søren Michael Sindbæk

Professor, ph.d.
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet 

Forskningsområder:
Danmarks vikingetid og middelalder; byer, Danmark og Norden, vikingetidsarkæologi, middelalderarkæologi

Læs mere om Søren Michael Sindbæk


Forfatter til Lektion 1 om Vikingetiden, 790-1050 i Aarhus Universitets online kursus i danmarkshistorie