Søren Michael Sindbæk

Professor, ph.d.
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet 

Forskningsområder: Danmarks vikingetid og middelalder; byer, Danmark og Norden, vikingetidsarkæologi, middelalderarkæologi

Læs mere om Søren Michael Sindbæk


Forfatter til Lektion 1: Vikingetiden, 790-1050 i Aarhus Universitets open online kursus i danmarkshistorie og Module 1: The Viking Age, c.790-1050, Aarhus University's Open Online Course in Danish History