Danske regeringer 1848-1901

Øvrige

Oversigt over de danske regeringer fra 1848-1901.

A.W. Moltke (1) - Martsministeriet

22. marts 1848 – 16. november 1848.

 • Premierminister: A.W. Moltke
 • Finansminister: A.W. Moltke
 • Marineminister: A.W. Moltke,
  fra 06.04.1848: C.C. Zahrtmann
 • Minister uden portefølje: Orla Lehmann
 • Minister uden portefølje: L.N. Hvidt
 • Justitsminister: C.E. Bardenfleth
 • Udenrigsminister: F.M. Knuth
 • Krigsminister: A.F. Tscherning
 • Kultusminister[1]: D.G. Monrad
 • Handelsminister: C.A. Bluhme

 

A.W. Moltke (2) - Novemberministeriet

16. november 1848 - 13. juli 1851

 • Premierminister: A.W. Moltke
 • Udenrigsminister: A.W. Moltke,
  fra 06.08.1950: Holger Reedtz
 • Minister for Slesvig: fra 05.03.1851: F. Tillisch
 • Kultusminister: J.N. Madvig
 • Justitsminister: C.E. Bardenfleth
 • Krigsminister: C.F. Hansen
 • Marineminister: C.C. Zahrtmann,
  fra 10.08.1850: Carl L.C. Irminger,
  fra 25.11.1850: C. van Dockum
 • Indenrigsminister: P.G. Bang,
  fra 21.09.1849: M.H. Rosenørn
 • Minister uden portefølje: H.N. Clausen

 

A.W. Moltke (3)

13. juli 1851 - 18. oktober 1851

 • Premierminister: A.W. Moltke
 • Finansminister: Wilhelm Sponneck
 • Indenrigsminister: F. Tillisch
 • Kultusminister: J.N. Madvig
 • Minister for Slesvig: C.E. Bardenfleth
 • Minister uden portefølje: Carl Moltke
 • Udenrigsminister: Holger Reedtz
 • Krigsminister: Jacob Fibiger
 • Marineminister: C. van Dockum
 • Justitsminister: A.W. Scheel

 

A.W. Moltke (4)

18. oktober 1851 – 27. januar 1852

 • Premierminister: A.W. Moltke
 • Finansminister: Wilhelm Sponneck
 • Indenrigsminister: F. Tillisch
 • Kultusminister: J.N. Madvig,
  fra 07.12.1851: P.C. Bang
 • Minister for Slesvig: C.E. Bardenfleth
 • Udenrigsminister: C.A. Bluhme
 • Marineminister: C. van Dockum
 • Krigsminister: C.J. Flensborg
 • Justitsminister: A.W. Scheel

 

C.A. Bluhme (1)

27. januar 1852 – 21. april 1853

 • Premierminister: C.A. Bluhme
 • Udenrigsminister: C.A. Bluhme
 • Finansminister: Wilhelm Sponneck
 • Minister for Holsten og Lauenborg: Henrich Reventlow-Criminil
 • Minister for Slesvig: Carl Moltke
 • Justitsminister: A.W. Scheel
 • Indenrigsminister: P.G. Bang
 • Kultusminister: P.G. Bang,
  fra 03.06.1852: Carl Simony
 • Marineminister: Steen A. Bille

 

A.S. Ørsted

21. april 1853 – 12. december 1854

 • Premierminister: A.S. Ørsted
 • Kultusminister: A.S. Ørsted
 • Indenrigsminister: A.S. Ørsted,
  fra 29.04.1854: F. Tillisch
 • Udenrigsminister: C.A. Bluhme
 • Finansminister: Wilhelm Sponneck
 • Minister for Holsten og Lauenborg: Heinrich Reventlow-Criminil
 • Minister for Slesvig: Carl Moltke
 • Justitsminister: A.W. Scheel
 • Krigsminister: C.F. Hansen
 • Marineminister: Steen A. Bille

 

P.G. Bang

12. december 1854 – 18. oktober 1856

 • Premierminister (ændret til Konseilspræsident i forbindelse med Helstatsforfatningen, 1855): P.G. Bang
 • Indenrigsminister: P.G. Bang,
  fra 18.02.1956: Carl Simony,
  fra 04.06.1856: I.J. Unsgaard
 • Minister for monarkiets fælles indre anliggender:
  fra 16.10.1855: P.G. Bang
 • Minister for Slesvig: Harald Raasløff,
  fra 18.02.1856: C.C. Hall,
  fra 18.06.1856: F. Wolfhagen
 • Kultusminister: C.C. Hall
 • Krigsminister: Mathias Lüttichau,
  fra 25.05.1856: Carl Lundbye
 • Marineminister: Wilhelm Michelsen
 • Finansminister: C.G. Andræ
 • Udenrigsminister: W. Scheel-Plessen,
  fra 15.01.1855: L.N. Scheele
 • Minister for Holsten og Lauenborg: L.N. Scheele
 • Justitsminister: A.W. Scheel,
  fra 15.01.1855: Carl Simony

 

C.G. Andræ

18. oktober 1856 – 13. maj 1857

 • Konseilspræsident: C.G. Andræ
 • Finansminister: C.G. Andræ
 • Indenrigsminister: A.F. Krieger
 • Minister for Slesvig: F. Wolfhagen
 • Kultusminister: C.C. Hall
 • Justitsminister: Carl Simony
 • Marineminister: Wilhelm Michelsen
 • Minister for monarkiets fælles indre anliggender: I.J. Unsgaard
 • Krigsminister: Carl Lundbye
 • Udenrigsminister: L.N. Scheele
 • Minister for Holsten og Lauenborg: L.N. Scheele

 

C.C. Hall (1)

13. maj 1857 - 2. december 1859

 • Konseilspræsident: C.C. Hall
 • Kultusminister: C.C. Hall
  fra 06.05.1859: D.G. Monrad,
 • Udenrigsminister: Wilhelm Michelsen,
  fra 10.07.1858: C.C. Hall
 • Finansminister: C.G. Andræ,
  fra 10.07.1858: A.F. Krieger,
  fra 06.05.1859: C.E. Fenger
 • Indenrigsminister: A.F. Krieger,
  fra 26.07.1858: I.J. Unsgaard,
  fra 06.05.1859: A.F. Krieger
 • Minister for Slesvig: F. Wolfhagen
 • Justitsminister: Carl Simony
 • Marineminister: Wilhelm Michelsen
 • Minister for monarkiets fælles anliggender: I.J. Unsgaard
 • Minister for Holsten og Lauenborg: I.J. Unsgaard
 • Krigsminister: Carl Lundbye

 

C.E. Rotwitt

2. december 1859 - 24. februar 1860

 • Konseilspræsident: C.E. Rotwitt,
  fra 08.02.1860: Carl Frederik Blixen Finecke (konstitueret)
 • Justitsminister: C.E. Rotwitt,
  fra 08.02.1860: Chr. v. Jessen
 • Minister for Holsten og Lauenborg: C.E. Rotwitt,
  fra 08.02.1860: Regnar Westenholz
 • Minister for Slesvig: Carl Frederik Blixen Finecke
 • Indenrigsminister: Chr. v. Jessen
 • Finansminister: Regnar Westenholz
 • Marineminister: Hans Nicolai Thestrup
 • Krigsminister: Hans Nicolai Thestrup
 • Kultusminister: V.A. Borgen

 

C.C. Hall (2)

24. februar 1860 - 31. december 1863

 • Konseilspræsident: C.C. Hall
 • Udenrigsminister: C.C. Hall
 • Minister for Holsten og Lauenborg: Harald Raasløff,
  fra 30.03.1861: C.C. Hall
 • Finansminister: C.E. Fenger
 • Indenrigsminister: D.G. Monrad,
  fra 15.09.1861: Orla Lehmann
 • Marineminister: Steen Bille
 • Kultusminister: D.G. Monrad
 • Krigsminister: Hans Nicolai Thestrup,
  fra 13.08.1963: Carl Lundbye
 • Justitsminister: A.L. Casse
 • Minister for Slesvig: F. Wolfhagen

 

D.G. Monrad

31. december 1863 - 11. juli 1864

 • Konseilspræsident: D.G. Monrad
 • Finansminister: D.G. Monrad
 • Minister for Holsten og Lauenborg: D.G. Monrad
 • Udenrigsminister: D.G. Monrad,
  fra 08.01.1864: George Quaade
 • Justitsminister: A.L. Casse
 • Minister for Slesvig: Carl Simony,
  fra 24.01.1864: Wilhelm Johannsen
 • Indenrigsminister: Carl v. Nutzhorn,
  fra 10.05.1864: H.R. Carlsen
 • Krigsminister: Carl Lundbye,
  fra 18.05.1864: C.E. Reich
 • Kultusminister: C.T. Engelstoft
 • Marineminister: O.H. Lütken

 

C.A. Bluhme (2)

11. juli 1864 - 6. november 1865

 • Konseilspræsident: C.A. Bluhme
 • Udenrigsminister: C.A. Bluhme
 • Minister for Holsten og Lauenborg: C.A. Bluhme (indtil 16.11.1864)
 • Finansminister: C.N. David
 • Indenrigsminister: F. Tillisch
 • Marineminister: O.H. Lütken
 • Justitsminister: E. Heltzen,
  fra 30.03.1865: George Quaade,
  fra 04.04.1865: Cosmus Bræstrup
 • Kultusminister: E. Heltzen,
  fra 30.03.1865: George Quaade,
  fra 04.04.1865: Cosmus Bræstrup
 • Minister uden portefølje: George Quaade (11.07.1864 - 05.07.1865)
 • Minister uden portefølje: Carl Moltke (13.05.1865 - 05.07.1865)
 • Krigsminister: C.F. Hansen
 • Minister for Slesvig: Wilhelm Johannsen (inditl 18.11.1864)

 

C.E. Krag-Juel-Vind-Frijs 

6. november 1865 - 28. maj 1870

 • Konseilspræsident: C.E. Krag-Juel-Vind-Frijs
 • Udenrigsminister: C.E. Krag-Juel-Vind-Frijs
 • Indenrigsminister: J.B.S. Estrup,
  fra 22.09.1869: Wolfgang Haffner
 • Finansminister: C.A. Fonnesbech
 • Justitsminister: C. Leuning,
  fra 21.07.1867: Theodor Rosenørn-Teilmann,
  fra 10.08.1868: Carl v. Nutzhorn
 • Kultusminister: Teodor Rosenørn-Teilmann,
  fra 04.09.1867: P.C. Kierkegaard,
  fra 15.03.1868: Aleth Hansen,
  fra 22.09.1869: E. Emil Rosenørn
 • Krigsminister: J.W. Neergaard,
  fra 29.09.1866: Waldemar Raasløff
 • Marineminister: Hans Herman Grove,
  fra 17.08.1866: J.B.S. Estrup,
  fra 17.09.1866: C. van Dockum,
  fra 01.11.1867: Otto Fr. Suensen,
  fra 22.09.1869: Waldemar Raasløff

 

Ludvig Holstein-Holsteinsborg 

28. maj 1870 - 14. juli 1874

 • Konseilspræsident: Ludvig Holstein-Holsteinborg
 • Finansminister: C.E. Fenger,
  fra 01.07.1872: A.F. Kriger
 • Kultusminister: C.C. Hall
 • Indenrigsminister: C.A. Fonnesbech
 • Marineminister: Wolfgang Haffner,
  fra 23.12.1872: C.A.F. Thomsen,
  fra 21.05.1873: Niels F. Ravn
 • Krigsminister: Wolfgang Haffner,
  fra 23.12.1872: C.A.F. Thomsen
 • Udenrigsminister: Otto Rosenørn-Lehn
 • Justitsminister: A.F. Krieger,
  fra 26.06.1873: C.S. Klein

 

C.A. Fonnesbech

14. juli 1874 - 11. november 1875

 • Konseilspræsident: C.A. Fonnesbech
 • Finansminister: C.A. Fonnesbech
 • Kultusminister: J.J.A. Worsaae
 • Indenrigsminister: Frederik Tobiesen
 • Marineminister: Niels F. Ravn
 • Krigsminister: Niels F. Ravn,
  fra 26.08.1874: P.F. Steinmann
 • Udenrigsminister: Otto Rosenørn-Lehn
 • Justitsminister: C.S. Klein
 • Minister for Island: fra 01.08.1874: C.S. Klein

 

J.B.S. Estrup (Højre)

11. juni 1875 - 7. august 1894

 • Konseilspræsident: J.B.S. Estrup
 • Finansminister: J.B.S. Estrup
 • Indenrigsminister: Erik Skell,
  fra 29.08.1884: Hilmar Finsen,
  fra 07.08.1885: H.P. Ingerslev,
  fra 15.01.1894: H. Hørring
 • Minister for offentlige arbejder: fra 15.01.1894: H.P: Ingerslev
 • Justitsminister: J. Nellemann
 • Minister for Island: J. Nellemann
 • Marineminister: Wolfgang Haffner,
  fra 28.07.1877: Fr. Dreyer,
  fra 04.01.1879: N.F. Ravn
 • Krigsminister: Wolfgang Haffner,
  fra 28.07.1877: Fr. Dreyer,
  fra 04.01.1879: W. Kaufmann,
  fra 01.04.1881: N.F. Ravn,
  Fra 12.09.1884: Jesper Bahnson
 • Udenrigsminister: Fr. Moltke,
  fra 01.10.1875: Otto Rosenørn-Lehn,
  fra 21.05.1892: Tage Reedtz-Thott
 • Kultusminister: J.C.H. Fischer,
  fra 24.08.1880: Jacob Scavenius,
  fra 06.07.1891: C. Goos.

 

Tage Reedtz-Thott (Højre)

7. august 1894 - 23. maj 1897

 • Konseilspræsident: Tage Reedtz-Thott
 • Udenrigsminister: Tage Reedtz-Thott
 • Finansminister: Chr. Lüttichau
 • Kultusminister: V. Bardenfleth
 • Landbrugsminister: fra 22.05.1896: Knud Sehested
 • Justitsminister: J. Nellemann,
  fra 13.06.1896: N.R. Rump
 • Minister for Island: J. Nellemann,
  fra 13.06.1896: N.R. Rump
 • Marineminister: N.F. Ravn
 • Krigsminister: C.A.F. Thomsen,
  fra 25.04.1896: Gustav Schnack
 • Minister for offentlige arbejder: H.P. Ingerslev indtil 20.04.1896 (herefter lagt ind under Indenrigsministeriet)
 • Indenrigsminister: H. Hørring

 

H.E. Hørring (Højre)

25. maj 1897 - 27. april 1900

 • Konseilspræsident: H. Hørring
 • Finansminister: H. Hørring
 • Justitsminister: N.R. Rump,
  fra 28.08.1899: H. Hørring
 • Minister for Island: N.R. Rump,
  fra 28.08.1899: H. Hørring
 • Krigsminister: C. Tuxen,
  fra 28.08.1899: Gustav Schnack
 • Udenrigsminister: N.F. Ravn
 • Marineminister: N.F. Ravn
 • Kultusminister: H.V. Sthyr
 • Indenrigsminister: V. Bardenfleth,
  fra 28.08.1899: Ludvig Bramsen
 • Landbrugsminister: Alfred Hage

 

Hannibal Sehested (Højre)

27. april 1900 – 24. juli 1901

 • Konseilspræsident: Hannibal Sehested
 • Finansminister: William Scharling
 • Landbrugsminister: Fr. Friis
 • Minister for offentlige arbejder: Chr. Juul-Rysensteen
 • Krigsminister: Gustav Schnack
 • Marineminister: Chr. G. Middelboe
 • Indenrigsminister: Ludvig Bramsen
 • Kultusminister: J.J. Bjerre
 • Justitsminister: C. Goos

Ordforklaringer m.m.

[1] Kultusministeriet: tidligere benyttet betegnelse for Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.