Danmarks medlemskab af EF og EU, efter 1972

Quiz

Det politiske samarbejde i Europa har præget efterkrigstidens Danmark. Efter en folkeafstemning blev Danmark i 1973 medlem af EF - men dansk deltagelse i europæisk samarbejde havde været drøftet allerede siden begyndelsen af 1950'erne. I 1993 trådte Danmark ind i EU.

danmarkshistorien.dk har udarbejdet et tema om Danmarks medlemskab af EF og EU. Til dette tema er knyttet en quiz med 10 spørgsmål af forskellig type. Alle spørgsmål kan besvares ud fra det materiale, der er tilknyttet temaet.

Test din viden om det danske medlemskab af EF og EU i denne quiz.

God fornøjelse!